• Logga in


Forumträffar

Årets forumträffar handlar om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i riskländer, trendspaning, digitala verktyg, agenda 2030 och global deal samt lagstiftningens roll för hållbara leverantörskedjor

Webinars

Här hittar du hela vårt program med både våra forumträffar och webinarier. Allt på ett enkelt och överskådligt sätt.


Nya medlemmar

Vi hälsar Byggvarubedömningen välkomna som nya medlemmar i GreenChain!


  


Program 2019

Webinar - 7 mars

GreenChain goes Blockchain

Webinar - 11 april

Barns rättigheter

Forumträff - 8 maj

Jämställdhet i leverantörskedjanEn unik forumgrupp

Många företag experimenterar med olika lösningar och det är ovärderligt att få utbyta erfarenheter och tankar om vad som fungerar och inte fungerar. Diskussioner som går på djupet lämnar just det där traditionella polisiära synsättet med kontrollapparaten i centrum och det kan visa på en variation i olika arbetssätt. Vad är det som funkar och vad kan vi lära oss av andra? Det finns ett stort behov av att vrida, vända och fundera kring frågorna. En annan sak. De som inte har hållit på så länge måste få en chans att lyssna in dem som kommit längre. Risken är annars överhängande att de hamnar fel i detta arbete. De som inte har kommit så lång har ofta en bild som inte stämmer överens med verkligheten. Genom forumgrupper som GreenChain kan man också få access till spännande personer som man normalt sett inte träffar.

thumb Niklas Egels Zandén
Associate Professor, Center for Business in Society,
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet


Medlemmar