• Logga inVad är GreenChain?

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

 • Forumträffar och webinars
 • Kunskapsöverföring
 • Erfarenhetsutbyte

Vad gör GreenChain?

Ryggraden i verksamheten är våra forumträffar där mycket tid ges till erfarenhetsutbyte och informella diskussioner. Vi bjuder också in organisationer eller personer som vi tror kan bidra med sina kunskaper och infallsvinklar inom temat för träffen. För att skapa öppenhet gäller självfallet "The Chatham House Rule" för alla möten dvs deltagarna har rätt att använda sig av informationen och innehållet i diskussionerna, men får inte citera eller ange en särskild person eller företag som källa. GreenChain ordnar också seminarier och webmöten för medlemmarna, där i vissa fall icke-medlemmar bjuds in. Vi initierar också studier och publicerar spännande rapporter på aktuella teman.


Varför skall vi bli medlemmar i GreenChain?

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor. Det kan t ex handla om uppförandekoder och hur man skapar konkreta förbättringar hos sina leverantörer. Det kan handla om hur man säkrar sina produkters innehåll ur ett kemikalieperspektiv och det kan handla om hur man jobbar med klimat- och energifrågan tillsammans med sina leverantörer. Kort sagt - den bredd av frågor som vi alla vet är av avgörande betydelse för verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv!

Medlemsskap

Medlemsskapet är knutet till anslutet företag. En person hos medlemsföretaget är kontaktperson, men även andra personer på företaget kan delta i GreenChains aktiviteter.

Kostnaden är 15.000 kr per år (exkl moms).


Våra medarbetareMedlemmar

 • Electrolux

 • Höganäs

 • Lantmännen

 • LKAB

 • NCC

 • NIBE

 • NKT

 • Postnord

 • PEAB

 • SAAB

 • Scania

 • Skandia

 • Special fastigheter

 • Vattenfall

 • Züblin