• Logga in


Våra medlemmar
Bli medlem idag!


Scania har länge arbetat med hållbarhetsfrågor kopplat till våra leverantörsrelationer. För Scania kompletterar GreenChain övriga branschspecifika nätverk som vi är medlemmar i. Vi eftersträvar inspiration från andra branscher och givetvis även att dela med oss av våra egna erfarenheter.Erik Nellström, CSR/Sustainability Business Developer


Varför skall vi bli medlemmar i GreenChain?


Forumträffar

Ryggraden i verksamheten är våra forumträffar där mycket tid ges till erfarenhetsutbyte och informella diskussioner.

Erfarenhetsutbyte

Ge dig tid till erfarenhetsutbyte och informella diskussioner med kollegor.

Medlemmar

Företaget väljer alltid en kontaktperson, men medlemskapet är inte bundet till en enskild person.

Webinars

Webmöten om aktuella frågor och uppdateringar kring relevant lagstiftning från WSP Natlikans internationella lagbevakning.

Kunskapsöverföring

The Chatham House Rule; deltagaren har rätt att använda sig av informationen och innehållet i diskussionerna, men får inte citera eller ange en särskild person eller företag som källa..

Kostnader

Kostnaden för medlemskapet är 15.000 SEK (exkl moms) per 12-månadersperiod.