• Logga in2019


Frukost och diskussion i transportsektorn

 • forumträff
 • Transport

Under hela hösten 2019 fokuserade GreenChain nätverket på temat Transporter. På forumträffen samlades nätverkets medlemmar för att diskutera vad som kommit fram från de webinarier som arrangerats under hösten, samt presenterade Annika Ramsköld, Head of Sustainability på Vattenfall, hur de arbetar med hållbara transporter.Jämställdhet i leverantörskedjan

 • forumträff
 • Jämställdhet

Med nästan 1,5 år sedan starten av Metoo återvänder vi till frågan om kvinnors rättigheter. Hur kan vi arbeta med jämställdhet i våra leverantörskedjor och säkerställa att varor och tjänster produceras utan diskriminering av kvinnor? Har Metoo-rörelsen påverkat hur vi arbetar med denna fråga i leverantörskedjan?

Plan International bjöd på en omvärldsanalys av hur kvinnors situation i arbetlivet ser ut idag på internationell nivå. TCO berättade om arbetet inför den eventuellt nya ILO konventionen mot diskriminering som ska beslutas om i juni i år.2018


UN Guiding Principles (UNGP) - Due Diligence

 • forumträff
 • UNGP

Årets första forumträff där vi fick olika perspektiv och erfarenheter från:

 • Théo Jaekel, Vinge som gav oss en Crash Course i UN Guiding Principles
 • Mikael Ehrlington och Anna Magnard från Civil Rights Defenders


2017


Agenda 2030 och Global Deal

 • forumträff
 • agenda 2030

Årets fjärde forumträff där vi fick olika perspektiv och erfarenheter från:

 • Josefin Unger Belin berättade om regeringens initiativ Global deal
 • Oscar Ernerot från LO som berättade om fackföreningarnas roll och situation globalt


Trendspaning med GreenChain och NMC

 • forumträff
 • mänsliga rättigheter

Årets tredje forumträff där vi fick olika perspektiv och erfarenheter från:

 • David Symons, WSP Environmental UK
 • Emma Enebog, Myrorna
 • Kaj Török, MAX Hamburgare
 • Carl Schlyter, riksdagsledamot (MP)
 • Niklas Zandén, Associate Professor, Center for Business in Society, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Här kan du läsa mer om denna spännande forumträff.Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i riskländer

 • forumträff
 • mänsliga rättigheter

Årets andra forumträff där vi fick olika perspektiv och erfarenheter från:

 • Cecilie Hersleth, Director, Corporate Affairs, Telenor Group
 • Sanjiv Singh, konsult och revisor med lång erfarenhet som revisor av standarden SA8000

Här kan du läsa mer om denna spännande forumträff.Sociala krav på godstransporter

 • forumträff
 • sociala krav

Årets första forumträff där vi fick olika perspektiv och erfarenheter från:

 • Antti Vainio, Transportarbetareförbundet
 • Åsa Gustafsson, Trafikverket
 • Staffan Johannesson, Volvo Car Group

Här kan du läsa mer om denna spännande forumträff.


2016


Riskanalyser av mänskliga rättigheter

 • forumträff
 • riskanalyser

Från John Ruggie till praktisk handling - en välbesökt forumträff där vi fick olika perspektiv och erfarenheter från:

 • Kristina Areskog Bjurling, Hållbarhetsansvarig, Dagab Inköp & Logistik, Axfood
 • Pauline Göthberg, Nationell Samordnare för Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling
 • Mattias Hultheimer, EFFSO


Hur får vi snurr på den cirkulära ekonomin?

 • forumträff
 • cirkulär ekonomi

Visioner behövs för att komma vidare - en välbesökt forumträff om cirkulär ekonomi med H&M, Electrolux och regeringens utredare Ola Alterå

Här kan du läsa mer om denna spännande forumträff.Strängare regler ska bekämpa människohandel

 • webinar
 • tvångsarbete

Med anledning av strängare lagkrav i Storbritannien som rör tvångsarbete lyfte vi frågan för diskussion inom GreenChain. Vi hade med oss Amelia Knott, Director of Consulting, Twentyfifty från London som redogör för de nya reglerna i Modern Slavery Act med fokus på vad företagen ska redovisa I förhållande till sina leverantörskedjor. När omfattas ett företag av de nya lagkraven och vad förväntas av detta företag?

GreenChains medlem Maria Collin, Responsible Sourcing Manager på Electrolux delade med sig av sin mångåriga erfarenhet av att möta Electrolux leverantörer som berättar om hur Electrolux arbetar för att motverka förekomsten av tvångsarbete.

Vi hade också med oss Kalle Bergbom från Swedwatch, författare till rapporten Trapped in the Kitchen of the World om missförhållanden och usla arbetsvillkor för migrantarbetare på thailändska kycklingfabriker. Rapporten som fick stort genomslag lyfter frågor om problemen med människohandel och tvångsarbete i Thailand. Kalle var med oss som diskussionspartner.Legal Update China

 • webinar
 • legal update

Under webinaret fick vi höra om ett Kina i ständig förändring då vår medarbetare Yi Yang berättade om pågående diskussioner och kommande krav inom kinesiske miljö - och arbetsmiljölagstiftning. Under webinaret som var på engelska gick Yi igenom följande ändringar i kinesisk lagstiftning:

 • Law on air pollution prevention and control
 • Implement method of “ten moves for water protection”
 • “ten moves for soil protection”
 • Management Method for post assessment of environmental impact of construction projects
 • Index for standardized management of dangerous waste
 • Treating method for falsification of the environmental data

Intressant är följdreaktioner på explosionen i Tianjin av ett kemikalielager som nu lett till ett omtag av säkerhetslagstiftningen.Affärer till varje pris?

 • forumträff
 • affärsetik

Den här dagen fick vi höra bland andra Michaela Ahlberg som är Chief Compliance Officer hos Telia Sonera som berättade om sina gedigna erfarenheter. Michaela har bland annat varit med och startat ett omfattande antikorruptionsprogram på Teliasonera, en ny enhet som arbetar med att utreda frågor om korruption och bedrägerier, ett whistle blower-system, riskbedömningar i hela verksamheten kring framförallt korruption men även med fokus på integritet för kunderna, hälsa och säkerhet.

Vi hörde också Helena Sundén som är Generalsekreterare på Institutet Mot Mutor (IMM) berätta om vilka förväntningar som finns på svenska företag i dag. IMM verkar för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och arbetar för att motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan.2015


Poverty Footprint

 • webinar
 • poverty footprint

Den 7 december arrangerade GreenChain tillsammans med Global Compact ett webinar om Poverty Footprint - en ny metod som hjälper företag att förstå hur deras agerande påverkar samhällen i olika utvecklingsländer och identifierar områden där företag kan bidra till att minska fattigdom tillsammans med civilsamhället.

Från Global Compact hörde vi Michelle Lau chef, mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Vi hade också med oss Jenny Åkerbäck, Acting head of unit, Department for Partnerships and Innovations, SIDA.Klimat och trendspaning

 • forumträff
 • klimat

Under vår forumträff Miljö – fokus på klimat & vatten, och konkret förbättringsarbete i leverantörskedjan hörde vi bland andra representanter från Scania, WSP och ståltillverkaren Celsa Nordic som var med i våra gemensamma diskussioner om innovativa projekt, goda idéer och inspiration för fortsatt arbete med klimatfrågan.

Under eftermiddagen genomförde vi en gemensam trendspaning som vi kommer att återvända till under kommande GreenChainträffar.Does it work and, if not, how do we make it work?

 • Webinar
 • Does it work?

Niklas Zandén, Ekonomie doktor och Docent på handelshögskolan i Göteborg var med oss i ett GreenChain flaggat webinar. Niklas forskar på leverantörskedjor kopplat till hållbarhetsfrågor och förde diskussioner under rubriken: Does it work and, if not, how do we make it work? Niklas har från och till varit med sedan GreenChain drog i gång 2009 och har alltid kommit med intressanta infallsvinklar baserat på studier han varit delaktig i. Niklas ger en ganska dyster bild av hur företags investeringar i uppförandekoder och uppföljning av dessa verkligen bidrar till reella förbättringar ute i leverantörsleden. Niklas vile utifrån denna kunskap föra en diskussion om hur fel kan bli rätt.Conflict Minerals

 • Webinar
 • Conflict Minerals

Minerals that have been vended by warlords in African conflict zones that finance violence and terror have long been a fact. The United States requires public traded companies to audit their supply chains and report conflict minerals usage through the 2010 Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. The EC Parliament recently voted for tougher control of conflict minerals which means that European companies should have a compulsory certification to avoid conflict minerals end up on the European market.

During the webinar, we met, Theo Jaekel, lawyer and researcher at SwedWatch which is an independent, non-profit organization reporting on Swedish business relations in developing countries, Tord Dennis from WSP USA and Jenny Sandahl from Ericsson.Systemstöd för leverantörsdata

 • Forumträff
 • Systemstöd

Magdalena Apengren som är Hållbarhetschef på Telenor, Marcus Alvergren och Amanda Börjesson, Project Manager Supplier Development på Skanska Nordic Procurement Unit berättade om sitt arbete med att riskbedöma och följa upp leverantörer, vilka systemstöd de använder och sina erfarenheter från dessa.

Under eftermiddagen att fortsatte diskussionen om olika system för leverantörsstöd - är det bäst att utveckla ett eget system, eller ska man använda de färdiga initiativ som finns? Vilka steg kan man hantera med hjälp av systemstöd? Sist, men inte minst återgick vi till vår röda tråd om intern förankring och resonerade kring olika metoder man kan använda och vad man ska tänka på för att på bästa sätt skapa engagemang och förståelse internt.Legal Update International - Indien

 • Webinar
 • Compliance

Priyanka Banerjee redogjorde för kommande lagstiftning i Indien inom miljö och arbetsmiljö. Indien har etablerat sig som en ekonomisk stormakt med hög tillväxt med en stark inhemsk efterfrågan, ökad konsumtion, infrastrukturinvesteringar, utländska direktinvesteringar och outsourcing av produktion. Samtidigt sker snabba förändringar inom miljö och arbetsmiljö lagstiftningen. Många förändringar ska bidra till att underlätta villkoren för företagande genom att förenkla regleringarna.

Frågorna var många till Priyanka. Bland annat kunde vi notera att en ny webportal har skapats som heter Shram Suvidha Online Web Portal som kommer att underlätta rapportering för olika arbetsmarknadslagar, och innehålla konsoliderad information om myndighetsinspektioner och dess genomförande. Webbportalen leder ökad transparens kring myndigheternas inspektioner och bidrar en till att minska korruptionen. Mycket av det som händer inom Indien nu och särskilt när det kommer till arbetsrätt är omdebatterat. På många sätt menar kritikerna att man går åt fel håll och minskar skyddet för arbetstagare. T ex höjs tröskeln för att få bilda fackföreningar. Nya lagkrav som berör barnarbete riskerar att backa utvecklingen och återigen döma miljontals barn till exploaterande sysselsättning. Ändringar i lagstiftningen kommer att tillåta vissa barn att arbeta i "familjeföretag". Ändringarna går stick i stäv med lagstiftningen (RTE 2009) som ska garantera barnen rätt till skolgång. Efter att RTE trädde i kraft minskade barnarbete från 12,6 miljoner 2001 till 4,3 miljoner år 2014. NGO:s hävdar att denna ändring nu motverkar de framsteg som har gjorts för att förbättra situationen för barn.

Vi planerar att ha ett uppföljande webinar om Indien så tveka inte att höra av dig om du har ideér om diskussionsteman.Strategiskt leverantörsarbete

 • Forumträff
 • Capacity Building

Under förmiddagen gav Stefan Nemeth, Director Supplier Development & Quality, SKF och Jonna Burman, CSR-koordinator, NilsonGroup en översikt av hur SKF, ett stort globalt verkstadsföretag, och Nilson Group, en av Skandinaviens största skokoncerner, arbetar med uppförandekod och förbättring av miljö- och arbetsförhållanden hos sina leverantörer.

Eftermiddagens diskussioner kretsade kring två huvudteman spårbarhet/att föra kraven vidare i flera led samt Capacity building. Diskussionen kretsade kring frågeställningar om i vilken mån deltagarna genomfört egna riskbedömningar alternativt tvingats agera på uppgifter från media eller NGO:s, vad som styr möjligheten att ta ansvar för risker som uppkommer hos underleverantörer, hur man tillser att kraven förs vidare i kedjan av underleverantörer, implementeras och följs upp samt vilka erfarenheter deltagarna har av produktmärkning (som t ex FSC, Fairtrade. Vidare berättade Martin Laurentz, Sustainability Project Manager på Lantmännen, om utmaningarna kring produktion och användning av importerad soja.Leverantörsuppföljning och intern förankring

 • Forumträff
 • Intern förankring

This well attended GreenChain meeting focusing on supplier follow-up took place at Vattenfall’s Head Office in Stockholm.

Among key factors are clear demands that are internally aligned by all different functions in the company. It is also important to link commercial consequences for suppliers when the Code of Conduct is not respected.

Läs hela referatet här (pdf)2014


Rättvisa löner och att driva förändring i leverantörsledet

 • Forumträff
 • Strategier

Intressant - Insiktsfullt - Högt i tak

Några av deltagarnas kommentarer om denna forumträff som handlade om rättvisa löner och hur man kan driva förbättringar i leverantörskedjan.

Under förmiddagen talade H&M, Handelshögskolan i Göteborg och Fair Trade Center om lönefrågan utifrån sina olika perspektiv. Även om ersättningsfrågan finns med i alla uppförandekoder, är det inte så många företag har lyckats att öka för låga löner i sitt leverantörsled.

 • Gustav Lovén, Social Sustainibility Manager från H&M berättade om deras roadmap mot rättvisa levnadslöner som omfattar 60 % av deras produktion.
 • Niklas Egels Zandén från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet menar att SMEs har en annan roll och möjlighet att hitta innovativa lösningar.
 • Malin Kjellqvist från den ideella föreningen Fair Trade Center gav bakgrund till problematiken och konkreta råd för hur företag kan hitta vägar till levnadslöner.

På eftermiddagen fortsatte mötet för medlemmarna i GreenChain och vi diskuterade vidare kring lönefrågan och olika sätt att driva förbättringar hos leverantörerna.Legal Update International

 • Webinar
 • Compliance

Polen och Estland

Under GreenChains webinar berättade två av våra internationella underkonsulter, Dagmara Siewiorek från Polen och Monika Tamm från Estland om förändringar i lagstiftning och om pågående diskussioner om kommande krav.Mänskliga rättigheter i praktiken

 • Forumträff
 • Mänskliga rättigheter

GreenChain i samarbete med the Academy for Human Rights in Business

Vi hade en mycket intressant, och intensiv dag där Parul Sharma beskrev hur John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter kan praktiseras. Ramverket innebär mycket konkreta och tydliga krav på hur företag ska arbeta med mänskliga rättigheter, särskilt i länder med en svag stat. UN Global Compact har ansetts för otydligt och därför har man nu kompletterat med dessa uttalade krav på ”Protect, respect and remedy”.

Parul menar att svenska företag inte gör särskilt mycket på området idag, och att brittiska och amerikanska företag har betydligt högre insikt i frågan. Ett exempel är att företagens uppförandekod adresseras ofta till företagets affärs partners, det vill säga såväl bakåt i leverantörskedjan som framåt mot företagets kunder, men när det kommer till kritan är det mycket få företag som väger in frågan i kundrelationer och ännu färre som låter det påverka vilka kunder man gör affärer med.

Det finns en risk för att företag bortser från uppenbara kränkningar av mänskliga rättigheter på grund av att man har gjort en bristande analys eller som Parul uttryckte det en bristande hälsokontroll med kartläggning av risker, engagemang och mognad på styrelsenivå och resurser för att hantera frågorna.

Bland annat deltog

Axis - Coop - IKEA Industry - Södra Skogsägarna - Telenor och ThuleStrategiskt leverantörsarbete

 • Forumträff
 • Strategier

Under denna dag fick deltagare från bland annat Coop, Santa Maria, Södra skogsägarna, Telenor, Tetra Pak, Vattenfall och Volvo Cars en heldag med presentioner och diskussioner inom Strategiskt leverantörsarbete.

Förmiddagen inleddes med en kort presentation från vart och ett av företagen om hur man jobbar med att förbättra miljö- och arbetsförhållandena i sina leverantörskedjor. Frågorna från publiken var många och det märktes tydligt att detta är frågeställningar som många företag brottas med.

Eftermiddagen ägnades åt fördjupade diskussioner inom 3 områden:

 • Hur tar man kraven vidare i leverantörskedjan?
 • Hur skapar man internt engagemang och reell förbättring hos sina leverantörer?
 • Hur kommer man igång och hur prioriterar man sin uppföljning?

Här är några ord från deltagarna själva

Bra Upplägg - Inspirerande - Engagerande - Innehållsrikt - Tankeväckande - Lärorikt - Konkret - Avspänt - Bra Presentationer - Matnyttigt - Bra Diskussioner - Stort EngagemangKonfliktmineraler

 • Webinar
 • Compliance

USA har reglerat handeln och kräver nu att börsnoterade företag som använder konfliktmineraler bland annat ska deklarera ursprung. Inom EU finns nu ett liknande förslag till förordning om ett EU-system med självcertifiering.

Frågan om konfliktmineraler (tenn, tantal, wolfram och guld) är en viktig fråga för många företag, även om man inte direkt omfattas av amerikanska lagkraven i Dodd Frank Act

Den grundläggande orsaken är förstås de mycket allvarliga förhållanden som råder i DRC (Congo) och omkringliggande länder.

Är man direkt berörd av lagstiftningen så finns mycket bra hjälpmedel för arbetet:

Indirekt kommer många svenska företag bli berörda genom kunder som ställer krav. Därför bör ett företag som har konfliktmineraler i sina produkter börja ställa frågor till leverantörer och kartlägga varifrån dessa mineraler kommer.Legal Update International - Kina och Indien

 • Webinar
 • Compliance

2014 kommer att vara ett händelserikt år i de två stora tillväxtländerna Kina och Indien när det gäller miljö- och arbetsmiljölagstiftning. Under GreenChains och WSPs webinar berättade två av våra internationella underkonsulter om förändringar i lagstiftning och om pågående diskussioner om kommande krav.

Kina
 • Första reformen på 25 år för grundläggande miljölagar
 • Ökad transparens och ansvar för säkerhetsfrågor i Safety Production Law
Indien
 • Stora behov av reformer i Indien
 • Nya utsläppskrav och on-line övervakning
 • Nya regler för CSR-området

GreenChain Forum - kinesisk miljölagstiftning

 • Forum, Report
 • Compliance

Under dagen behandlades frågan om hur företag bör agera för att få leverantörer i Kina att fånga upp, implementera, efterleva och uppdatera sig med kinesisk miljölagstiftning. Miao Huang och Dr. Guo Peiyuan gav oss inblick i de kinesiska myndigheternas beslutsvägar och deras sätt att tänka om miljölagstiftning. Vi hade också med oss Bo Jansson från Naturvårdsverket som gav sina personliga reflektioner kring ett befintligt samarbete med den kinesiska miljömyndigheten, och Arne Svensson från Professional management arbetar med att utvärdera de olika ländernas samarbeten.


GreenChain Forum - Fokus Indien

 • Forum, Report
 • Compliance

GreenChains forumträff om hållbara leverantörskedjor i Indien. I samband med seminariet skrevs en lagguide till Indiens miljö-, arbetsmiljö och arbetsrätts- lagstiftning. På uppdrag av GreenChain svarade den indiske juristen Nikhil Jalan på ett antal frågor som sedan satts samman för att få en överblick av den Indiska lagstiftningen och hur den implementeras.


GreenChain Forum - Arbetsrätt och mänskliga rättigheter

 • Forum
 • Human Rights

Frågan för dagen var framförallt vilka svårigheter våra medlemmar har när det kommer till att hantera frågan om föreningsfrihet i Kina. Diskussionerna tog fart redan i inledningsskedet då Susanne Lindberg Elmgren från OECD:s kontaktpunkt beskrev OECD:s riktlinjer. Susanne gav föredömligt företagen tid att reflektera över riktlinjerna. Trots att flertalet multinationella företag har anslutit sig till riktlinjerna kom frågeställningarna att handla om deras tillämpbarhet och på vilket sätt de åstadkommer mer ansvarsfulla företag. Han DongFang tog oss med in i ett slutet Kina där arbetarerörelsen står på tröskeln till en ny tid.

Sedan början av 1990-talet bor Han Dongfang i Hongkong där han driver China Labour Bulletin, en påtryckargrupp som jobbar med att förbättra villkoren för kinesiska arbetare. Han DongFang är en pragmatiker som dagligen gör skillnad för arbetstagare i Kina. Under vår forumträff om arbetsrätt och mänskliga rättigheter kunde han föra en öppen dialog med våra medlemmar.


GreenChain Water Day

På det vackra Kastellholmen höll GreenChain ett seminarium om vatten - GreenChain Water Day. Bland andra hörde vi Sasja Beslik om de initiativ som tas inom UNEP FI, Dexter Galvin om CDP Water Disclosure, Karin Lexén om textilbranschens initiativ STWI, Per Stenbeck om WaterAid Sverige med många fler.

Program 2020

14 feb
Transparens och spårbarhet - hur går man tillväga?

11 mar
Hinder för att spåra hela leverantörskedjan

15 apr
Hur långt sträcker sig vårt ansvar?

19 maj
Spårbarhet och transparens inom leverantörskedjanOm GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss