• Logga in


GreenChain

- nätverket för hållbara leverantörskedjorSociala krav på godstransporter

Under denna forumträff får vi höra om riskerna i branschen ur Transportarbetarförbundets perspektiv, hur Trafikverket vill ställa krav i sina upphandlingar och även diskutera hur man kan ställa krav och följa upp. Som en av talarna har vi även med oss Staffan Johannesson, Environmental Manager - Logistics at Volvo Car Group.

 • forumträff
 • 25 januari
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Ullevigatan 19, Göteborg
 • transporterMänskliga rättigheter och arbetsvillkor i riskländer

Under vår nästa träff ses vi Stockholm för att tillsammans ge oss i kast med den problematik som följer leverantörer i riskländer. Hur kan man bidra till förbättringar och minska risken för kränkningar av mänskliga rättigheter i länder med hög korruption och svagt statligt skydd av mänskliga rättigheter? Flertalet av GreenChains medlemmar har erfarenhet av att verka i och handla från högrisk-länder och vi kommer därför ägna den här dagen åt erfarenhetsutbyte.

 • forumträff
 • 30 mars
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Arenavägen 7, Stockholm, Globen
 • mänskliga rättigheter
Förmiddag

Som inspirationsföreläsare hör du bland andra Cecilie Hersleth, Director, Corporate Affairs, Telenor Group berätta om risker och möjligheter i förhållande till Telenors leverantörer i Myanmar, ett land som trots en pågående demokratiseringsprocess fortfarande uppvisar omfattande och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Vi har också med oss Sanjiv Singh som är konsult och revisor och som har lång erfarenhet som revisor av standarden SA8000 och av att stötta företag i låglöneländer att implementera socialt ansvarstagande. Han håller utbildningar för revisorer och stöder olika branscher i tolkning och implementering av arbetsrättslig lagstiftning och är specialiserad inom migrantarbetares rättigheter och har stöttat myndigheterna i Förenade Arabemiraten att stärka arbetet kring arbetsrätt och arbetsmiljö i landet. Han kommer att berätta om hur man bör hantera uppföljningar av leverantörer i högriskländer.
Ny internationell standard för hållbara inköp

För drygt tre år sedan påbörjades arbetet med att ta fram en ny ISO-standard för Hållbar upphandling. Standarden är icke-certifierbar och passar alla typer av upphandlingar och inköp till alla typer av företag och organisationer. ISO 20 400 “Sustainable procurement” ska hjälpa upphandlare och inköpare – såväl offentliga som privata – att välja ut de viktigaste områdena där man behöver ställa krav för att genomföra hållbara inköp. Standarden är precis översatt till svenska och bygger på ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande.

Vi vill under detta webinar ge en överblick över standarden med hjälp av Staffan Söderberg, AMAP Sustainability och ordförande för SIS/TK478 Arbetsgrupp 4 Hållbar Upphandling.

 • webinar
 • 20 april
 • Kl. 11:00 - 12:00
 • Plats: Online
 • hållbara inköp
 • internationell standard
 • Staffan Söderberg, AMAP SustainabilityTrendspaning med GreenChain och NMC

Vilka är omvärldsfaktorerna som kommer att påverka ert leverantörsarbete framöver och hur?

Mer regleringar och medvetna konsumenter driver företagen att förändras. Ökade krav på transparens och spårbarhet, internationella regleringar för mänskliga rättigheter i leverantörskedjan och de nya globala utvecklingsmålen Agenda 2030 är några exempel på nuvarande och kommande drivkrafter.

 • forumträff
 • 26 april
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Arenavägen 7, Stockholm, Globen
 • trendspaning
Förmiddag

Hur kan vi förbereda oss på vad som händer i morgon och vilka är våra möjligheter? Med facit i hand vet vi att det finns ett stort behov av att vrida, vända och fundera kring olika frågeställningar.

Du hör bland andra:

 • David Symons, WSP Environmental UK som kommer prata Future Ready-konceptet om företag eller projekts strategiska planering utifrån trender
 • Emma Enebog från Myrorna som kommer att prata trender inom cirkulär ekonomi
 • Kaj Török, informations- och hållbarhetschef på MAX om risker och innovationer.
 • Niklas Zandén, Associate Professor, Center for Business in Society, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet sammanfattar talarnas trendspaning och resonerar utifrån forskning på området.
 • Carl Schlyter, riksdagsledamot, Carl Schlyter (MP) om hur vi kan insprierars av hållbarhet i andra länder, särskilt nya bolagsstyrningsformer och hur kan vi förändra sveriges regelverk och utbildning för att förstärka en sådan en sådan trend.
Eftermiddag

Eftermiddagens gemensamma trendspaning leds av Lisa Johnsson, processkonsult och förändringsledare på Xlent Management. Lisa anlitas ofta för att initiera och driva ett gemensamt utvecklingsarbete och har erfarenhet från många sammanhang och olika faser av innovations- och utvecklingsarbete. Lisa kommer att leda trendspaningen och se till att vi får, arbeta kreativt och ha roligt.Dagen arrangeras tillsammans med NMC (Nätverket för Hållbart Näringsliv).
Digitala verktyg för hållbara leverantörskedjor

Under våra diskussionsforum lyfts ofta frågan om digitalisering. En otroligt snabb utveckling på området som underlättar för dagens företag att snabbt ta till sig kunskap.

Det är en stor utmaning att med respekt för området på ett trovärdigt sätt lyckas kombinera digitalisering och hållbarhet och att låta digitaliseringen vara en del i företagens arbetssätt och inte tvärtom.

 • forumträff
 • 22 november
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Arenavägen 55, Stockholm, Globen
 • digitala verktyg
 • Charlotta Järnmark, WWF
 • Sophie Lu Axelsson, Quizr
 • Sven Ericsson, WSP

Hitta hit - Arenavägen 55:
Ingång till Globen gallerian bredvid McDonalds. Mitt emot McDonalds i gallerian ligger Dressman och Kappahl och mellan dessa två butiker finns en trappa/hiss. 2 trappor upp ligger WSP:s kontor.

Den pågående digitala utvecklingen ger tveklöst oanade möjligheter men när medför digitaliseringen verkliga förbättringar?

Företag i dag måste investera i digitalisering och den här dagen vill vi tillsammans med GreenChains medlemmar visa på olika digitala tjänster som kan vara till hjälp för att förbättra hållbarhetsprestandan hos leverantörer.

Men vi kommer också föra en diskussion om digitaliseringens fallgropar där företag drivs mot samma lösningar oavsett bransch och storlek.

Under forumträffen kommer du bland annat att lyssna till:

 • Charlotta Järnmark, WWF Waterstewardship och Water Risk Filer – ett analysverktyg för företags vattenrisker i leverantörskedjan
 • Sophie Lu Axelsson, Quizzr, ett digitalt verktyg för utbildning av anställda hos leverantörer i låglöneländer
 • Sven Ericsson, WSP - presenterar hur WSP:s verktyg Natlikan Supply Chain används i arbetet med hållbara inköp inom WSP i SverigeAgenda 2030 och Global Deal

Under den här forumträffen kommer vi att lära oss mer om hur vi kan arbeta med breda lösningar för att nå mål 8 om anständiga arbetsvillkor. Vi kommer bland annat att utifrån regeringens initiativ Global deal resonera kring hur initiativet kan förstås och användas utifrån perspektivet hållbara leverantörskedjor. Vi kommer också att lyfta exempel på hur företag har arbetat för att åstadkomma långsiktiga lösningar,tillsammans med fackliga eller samhälleliga organisationer.

 • forumträff
 • 13 september
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Ullevigatan 19, GöteborgWE Women by Lindex

WE Women by Lindex är en del av Lindex ambition att förbättra livet för kvinnorna i sin globala leverantörskedja. I projektet arbetar Lindex för att integrera jämställdhetsfrågor i leverantörers ledningssystem, förändra fabrikers ledarskap till att bli mer inkluderande för kvinnor och öka medvetenheten om jämställdhetsproblem. Hör Ingrid Porss, Social Compliance Manager på Lindex berätta mer om bakgrund och implementering av initiativet.

 • webinar
 • 30 november
 • Tid: 10:00-11:30
 • Plats: Online
 • Women
 • Ingrid Porss, LindexLagstiftningens roll för hållbara leverantörskedjor

En trend som lyftes fram i GreenChains spaning var mer internationella regelverk och lagar som spänner över nationsgränser och leverantörsled. Många kritiker hävdar att förbättringar lyser med sin frånvaro i brist på regleringar. Men hur efterlevs dagens lagstiftning inom området. Vi tittar närmare på lagstiftning inom konfliktmineraler, modern slavery act och ställer frågan. Vad driver vad? Och når lagstiftaren sina syften? Vad säger forskningen?

 • forumträff
 • oktober
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Arenavägen 7, Stockholm, Globen
 • LagstiftningÖkat ansvar för vatten i leverantörskedjan

Webinar med WaterAid den 19.e september kl 15-16

Enligt en rapport från konsultbolaget EY rapporterar hela 70 procent av svenska storföretag mot de globala hållbara utvecklingsmålen. Dock finns det stor förbättringspotential inom flera områden och framförallt när det kommer till vatten, sanitet och hygien i leverantörskedjan. I den nya rapporten från WaterAid, Corporate engagement on water supply, sanitation and hygiene ges en överblick av hur företag i dagsläget arbetar med vattenfrågor i leverantörskedjan och vad som saknas för att öka engagemanget. Hör Christian Lannerberth, Key Account Manager på WaterAid, berätta om möjligheter och fallgropar i ambitionen att alla i leverantörskedjan ska ha tillgång till vatten och sanitet.

 • webinar
 • 19 september
 • Tid: 15:00-16:00
 • Plats: Online
 • Vatten
 • Christian Lannerberth, WaterAid