• Logga in


GreenChain

- nätverket för hållbara leverantörskedjorStrategiskt leverantörsarbete - Capacity Building och icke diskriminering

Hur arbetar GreenChains medlemmar med Capacity Building och uppföljning när det kommer till icke diskriminering? De flesta företag vittnar om svårigheten att påverka leverantörer i en positiv riktning för att motverka diskriminering.

 • webinar
 • 15 mars
 • Tid: 10:00 - 11:30
 • Plats: Online
 • strategiskt leverantörsarbete
 • Mattias Blomqvist, GreenChain
 • Anna Magnard och Mikael Ehrlington, Civil Rights Defenders

Den här dagen vill vi titta närmare på vilka möjligheter som finns för att motverka diskriminering inom leverantörskedjan.

Hur bygger vi kunskap kring diskriminering? Vilka riktlinjer, konventioner kan vi stödja vårt arbete mot? Vi vill också utbyta erfarenheter kring hur vi säkerställer god uppföljning och vilken kunskap vi behöver bära med oss för att kunna göra en rimlig utvärdering av leverantörens arbete.

Vi vill speciellt lyfta frågan om icke-diskriminering kopplat till Agenda 2030.
UN Guiding Principles (UNGP) - Due Diligence

Denna forumträff handlar om FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter som utgörs av de tre pelarna

 • Statens skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna
 • Företags ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna
 • Möjlighet att få sin sak prövad om rättigheterna inte respektera
 • forumträff
 • 3 maj
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Stockholm, Globen
 • due dilligence
 • Théo Jaekel, Advokatfirman Vinge
 • Anna Magnard och Mikael Ehrlington, Civil Rights Defenders

Vi har med oss Théo Jaekel från Vinge som berättar om principerna och vad de innebär i praktiken för företag och på vilket sätt dessa kan tillämpas och hur det påverkar relationen med era leverantörer. Théo ansvarar för Vinges arbete med att bistå klienter i frågor som rör mänskliga rättigheter och hållbara leverantörsled. Tidigare var han Researcher på Swedwatch och har genomfört en rad revisioner och fältstudier i framförallt södra Asien och Afrika med fokus på gruvindustrin, elektronikbranschen och offentliga upphandlingar.

Anna Magnard och Mikael Ehrlington Civil Rights Defenders ger en överblick i hur situationen på marken ser ut inom mänskliga rättigheter, med case och verkliga historier. Vad är det för verklighet som företag möter och behöver förhålla sig till för att inte kränka mänskliga rättigheter.

Anna har tio års erfarenhet från att bygga upp samarbeten mellan civilsamhälle och företag. Under den tiden har attityden hos näringslivet svängt från att knappt veta vad CSR betydde till att tänka hållbarhet i hela sin affär. Idag är Anna Development Director på Civil Rights Defenders med uppdraget att utveckla samarbeten där mänskliga rättigheter stärks genom utbyte och dialog.

Med bakgrund inom PR och kommunikation arbetar Mikael Ehrlington idag med företagssamarbeten på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Han belyser framförallt de risker som uppstår ur ett varumärkesperspektiv där de krav som ställs från exempelvis konsumenter ofta är hårdare än vad den lokala lagstiftningen kräver.

Théo, Mikael och Anna kommer att vara med under eftermiddagens diskussioner då vi delas in i grupper och jobbar gemensamt med frågeställningar inom mänskliga rättigheter.
Mänskliga rättigheter – Modern Slavery Act

Modern Slavery Act har funnits sedan år 2015 och frågan är hur lagstiftningen sedan dess har påverkat brittiska företag. Under detta webinar kommer vi få höra konsulter från WSP UK berätta deras bild av vad det inneburit för brittiska företag- både hur det påverkat företagen i frågan om modernt slaveri men också hur det påverkat företagens hållbarhetsarbete i stort.

 • webinar
 • maj
 • Kl. 11:00 - 12:00
 • Plats: Online
 • mänskliga rättigheter