• Logga in


GreenChain

- nätverket för hållbara leverantörskedjorGreenChain goes Blockchain

 • Vad är blockkedjeteknik och hur kan den användas?
 • På vilka sätt kan den påverka hållbarhet i leverantörskedjan och i verksamheten?
 • Gisela Edendahl jobbar med Blockkedjeteknik på IBM och ger en introduktion till ämnet.
 • webinar
 • 7 mars
 • Tid: 10:00 - 11:30
 • Plats: Online
 • blockchain
 • Gisela Edendahl, IBMBarns rättigheter

FN:s barnkonvention antogs 1989 och hänsyn till barns rättigheter är en av utgångspunkterna i hållbarhetsarbetet hos de flesta ansvarstagande företag idag. Men hur gör vi rent konkret för att arbeta med frågan?

Den 11 april kommer vi lyssna till Malin Dahlberg Markstedt och Mattias Forsberg från Rädda Barnen som har lång erfarenhet av att arbeta med barnrättsfrågor. De berättar bland annat hur företag kan arbeta med att stärka barns rättigheter i sin leverantörskedja.

 • webinar
 • 11 apr
 • Tid: 10:00 - 11:30
 • Plats: Online
 • barns rättigheter
 • Malin Dahlberg Markstedt och Mattias Forsberg, Rädda BarnenJämställdhet i leverantörskedjan

Med nästan 1,5 år sedan starten av Metoo återvänder vi till frågan om kvinnors rättigheter. Hur kan vi arbeta med jämställdhet i våra leverantörskedjor och säkerställa att varor och tjänster produceras utan diskriminering av kvinnor? Har Metoo-rörelsen påverkat hur vi arbetar med denna fråga i leverantörskedjan?

 • forumträff
 • 8 maj
 • Kl. 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Stockholm
 • jämställdhetSociala aspekter i transportsektorn

De sociala aspekterna associerade med transportsektorn är mångfacetterad. De som arbetar med transport och kör varor genom Sverige, Europa och världen är många, och deras arbetsförhållanden ser väldigt annorlunda ut från dem som arbetar på en och samma plats. Sedan finns det en annan typ av kedja, produktionskedjan som producerar fordonen, där arbetsförhållandena möter andra typer av utmaningar.

Den 25e september ska vi höra från Staffan Johannesson från Volvo Cars och Nanna Engqvist från PostNord och hur de arbetar med dessa komplexa frågor.

 • webinar
 • 25 september
 • Kl. 10:00 - 11:15
 • Plats: Online
 • sociala aspekter
 • Staffan Johannesson, Volvo Cars
 • Nanna Engqvist, PostNordKlimat i transportsektorn

Klimat är ständigt en het fråga som kopplas till transportindustrin. Strävan efter fossilfrihet skapar engagemang, men hur ska vi gå tillväga för att minska klimatpåverkan från transport i våra leverantörskedjor?

Välkommen på Webinar och diskutera klimatfrågan och hållbara leverantörskedjor med Johan Sandström från Postnord och Janina Gröhn från DHL Freight Sverige. Efter dagens presentationer finns våra talare tillgängliga för att svara på era frågor, kom gärna förberedda.

 • webinar
 • 23 oktober
 • Kl. 10:00 - 11:00
 • Plats: Online
 • klimat
 • Johan Sandström, Postnord
 • Janina Gröhn, DHL FreightNy teknik och AI i transportsektorn

Utvecklingar inom ny teknik och AI skapar nya förutsättningar för hur vi kan skapa mer hållbara transportsystem. Utvecklingen går åt många håll och det är inte alltid lätt att hänga med. Under denna webinar ska vi höra om några exempel på hur ny teknik för transportindustrin framåt och vad det kan ha för konsekvenser på miljö och samhället.

Dagens första talare är Fredrik Widegren från WSP som berättar om hur vi kan bemöta oljeberoende från tunga transporter med elvägar. Vi får även besök av Johannes Schygge från Einride som berättar om möjligheterna med Autonomous Electric Transport (AET). Välkomna att lyssna in och diskutera hållbara leverantörskedjor med experter inom framtidens transportlösningar!

 • webinar
 • 6 november
 • Kl: 9:00 - 10:00
 • Plats: Online
 • klimat
 • Johannes Schygge, Einride
 • Fredrik Widegren, WSPFrukost och diskussion i transportsektorn

Under denna forumträff kommer vi samla alla GreenChain medlemmar och tala om de tre webinarier vi lyssnat på under hösten, som alla rört temat Transport. Under en härlig frukost kommer vi inleda med lite återkoppling om de tre webinarierna, men sedan gå över till att diskutera, reflektera och nätverka.

 • forumträff
 • 26 november
 • Kl: 08:30 - 11:00
 • Plats: WSP Globen
 • frukost