• Logga in


GreenChain

- nätverket för hållbara leverantörskedjorSociala krav på godstransporter

Under denna forumträff får vi höra om riskerna i branschen ur Transportarbetarförbundets perspektiv, hur Trafikverket vill ställa krav i sina upphandlingar och även diskutera hur man kan ställa krav och följa upp. Som en av talarna har vi även med oss Staffan Johannesson, Environmental Manager - Logistics at Volvo Car Group.

 • forumträff
 • 25 januari
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Ullevigatan 19, Göteborg
 • transporterMänskliga rättigheter och arbetsvillkor i riskländer

Under vår nästa träff ses vi Stockholm för att tillsammans ge oss i kast med den problematik som följer leverantörer i riskländer. Hur kan man bidra till förbättringar och minska risken för kränkningar av mänskliga rättigheter i länder med hög korruption och svagt statligt skydd av mänskliga rättigheter? Flertalet av GreenChains medlemmar har erfarenhet av att verka i och handla från högrisk-länder och vi kommer därför ägna den här dagen åt erfarenhetsutbyte.

 • forumträff
 • 30 mars
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Arenavägen 7, Stockholm, Globen
 • mänskliga rättigheter

Som inspirationsföreläsare hör du bland andra Cecilie Hersleth, Director, Corporate Affairs, Telenor Group berätta om risker och möjligheter i förhållande till Telenors leverantörer i Myanmar, ett land som trots en pågående demokratiseringsprocess fortfarande uppvisar omfattande och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Vi har också med oss Sanjiv Singh som är konsult och revisor och som har lång erfarenhet som revisor av standarden SA8000 och av att stötta företag i låglöneländer att implementera socialt ansvarstagande. Han håller utbildningar för revisorer och stöder olika branscher i tolkning och implementering av arbetsrättslig lagstiftning och är specialiserad inom migrantarbetares rättigheter och har stöttat myndigheterna i Förenade Arabemiraten att stärka arbetet kring arbetsrätt och arbetsmiljö i landet. Han kommer att berätta om hur man bör hantera uppföljningar av leverantörer i högriskländer.
Ny standard för hållbara inköp

Nya standarder på gång med koppling till hållbara leverantörskedjor.

ISO 20 400 “Sustainable procurement” som ska hjälpa upphandlare och inköpare – såväl offentliga som privata – att välja ut de viktigaste områdena där man behöver ställa krav för att genomföra hållbara inköp. Ännu en ISO-standard ska underlätta spårbarhet i leverantörskedjan. Ett arbete som kommer att starta i mars 2017.

Vi vill under detta webinar ge en överblick över dessa standarder och vi vill framförallt veta när och hur de är tänkta att användas?

 • webinar
 • 4 april
 • Kl. 10:00 - 11:30
 • Plats: Online
 • inköpTrendspaning med GreenChain och NMC

Vilka är omvärldsfaktorerna som kommer att påverka ert leverantörsarbete framöver och hur?

Mer regleringar och medvetna konsumenter driver företagen att förändras. Ökade krav på transparens och spårbarhet, internationella regleringar för mänskliga rättigheter i leverantörskedjan och de nya globala utvecklingsmålen Agenda 2030 är några exempel på nuvarande och kommande drivkrafter.

Hur kan vi förbereda oss på vad som händer i morgon och vilka är våra möjligheter? Med facit i hand vet vi att det finns ett stort behov av att vrida, vända och fundera kring olika frågeställningar.

 • forumträff
 • 26 april
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Arenavägen 7, Stockholm, Globen
 • Du hör bland andra David Symons, WSP Environmental UK som kommer prata Future Ready-konceptet om företag eller projekts strategiska planering.
 • Vi har också med oss Emma Enebog från Myrorna som kommer att prata trender inom cirkulär ekonomi.

Dagen arrangeras tillsammans med NMC (Nätverket för Hållbart Näringsliv).
Digitala verktyg för hållbara leverantörskedjor

Under våra diskussionsforum lyfts ofta frågan om digitalisering. En otroligt snabb utveckling på området som underlättar för dagens företag att snabbt ta till sig kunskap.

Det är en stor utmaning att med respekt för området på ett trovärdigt lyckas kombinera digitalisering och hållbarhet och att låta digitaliseringen vara en del i företagens arbetssätt och inte tvärtom. Den pågående digitala utvecklingen ger tveklöst oanade möjligheter men när medför digitaliseringen verkliga förbättringar? Företag i dag måste investera i digitalisering och den här dagen vill vi tillsammans med GreenChains medlemmar visa på olika digitala tjänster som kan vara till hjälp för att förbättra hållbarhetsprestandan hos leverantörer. Men vi kommer också föra en diskussion om digitaliseringens fallgropar där företag drivs mot samma lösningar oavsett bransch och storlek.

 • forumträff
 • 18 maj
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Arenavägen 7, Stockholm, Globen
 • digitala verktygAgenda 2030 och Global Deal

Under den här forumträffen kommer vi att lära oss mer om hur vi kan arbeta med breda lösningar för att nå mål 8 om anständiga arbetsvillkor. Vi kommer bland annat att utifrån regeringens initiativ Global deal resonera kring hur initiativet kan förstås och användas utifrån perspektivet hållbara leverantörskedjor. Vi kommer också att lyfta exempel på hur företag har arbetat för att åstadkomma långsiktiga lösningar,tillsammans med fackliga eller samhälleliga organisationer.

 • forumträff
 • 31 augusti
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Ullevigatan 19, Göteborg
 • agenda 2030Legal update - USA

Vi ger en överblick på lagstiftning i USA som reglerar föreningsfrihet och rätten att ingå kollektivavtal, Icke diskriminering, arbetstider, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensöverföring till arbetstagare, tillbud, skador och sjukfrånvaro, säkerhetsutrustning, minderåriga, tvångsarbete och disciplinära åtgärder.

 • webinar
 • 14 september
 • Tid: 10:00-11:30
 • Plats: Online
 • Legal updateLagstiftningens roll för hållbara leverantörskedjor

En trend som lyftes fram i GreenChains spaning var mer internationella regelverk och lagar som spänner över nationsgränser och leverantörsled. Många kritiker hävdar att förbättringar lyser med sin frånvaro i brist på regleringar. Men hur efterlevs dagens lagstiftning inom området. Vi tittar närmare på lagstiftning inom konfliktmineraler, modern slavery act och ställer frågan. Vad driver vad? Och når lagstiftaren sina syften? Vad säger forskningen?

 • forumträff
 • 19 oktober
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Arenavägen 7, Stockholm, Globen
 • Lagstiftning