• Logga in


GreenChain

- nätverket för hållbara leverantörskedjorStrategiskt leverantörsarbete - Capacity Building och icke diskriminering

Hur arbetar GreenChains medlemmar med Capacity Building och uppföljning när det kommer till icke diskriminering? De flesta företag vittnar om svårigheten att påverka leverantörer i en positiv riktning för att motverka diskriminering.

 • forumträff
 • 15 mars
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Stockholm, Globen
 • strategiskt leverantörsarbete

Den här dagen vill vi titta närmare på vilka möjligheter som finns för att motverka diskriminering inom leverantörskedjan.

Hur bygger vi kunskap kring diskriminering? Vilka riktlinjer, konventioner kan vi stödja vårt arbete mot? Vi vill också utbyta erfarenheter kring hur vi säkerställer god uppföljning och vilken kunskap vi behöver bära med oss för att kunna göra en rimlig utvärdering av leverantörens arbete.

Vi vill speciellt lyfta frågan om icke-diskriminering kopplat till Agenda 2030.
UN Guiding Principles (UNGP) - Due Diligence

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter utgörs av de tre pelarna

 • Statens skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna
 • Företags ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna
 • Möjlighet att få sin sak prövad om rättigheterna inte respekteras
 • forumträff
 • 19 april
 • Tid: 10:00 - 15:00
 • Plats: WSP, Stockholm, Globen
 • due dilligence

Den här dagen vill vi ägna åt företags ansvar att genomföra due diligence när det gäller de mänskliga rättigheterna för att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för hur de åtgärdar sin negativa påverkan. UNGP stödjer företag i att tolka och förstå sitt ansvar vid kränkning eller vid risk för kränkning av mänskliga rättigheter. Tillsammans med våra medlemmar i GreenChain vill vi den här dagen diskutera olika perspektiv av den due diligence process som beskrivs i principerna och hur vi hur vi kan arbeta utifrån den.
Mänskliga rättigheter – Modern Slavery Act

Modern Slavery Act har funnits sedan år 2015 och frågan är hur lagstiftningen sedan dess har påverkat brittiska företag. Under detta webinar kommer vi få höra konsulter från WSP UK berätta deras bild av vad det inneburit för brittiska företag- både hur det påverkat företagen i frågan om modernt slaveri men också hur det påverkat företagens hållbarhetsarbete i stort.

 • webinar
 • 20 april
 • Kl. 11:00 - 12:00
 • Plats: Online
 • mänskliga rättigheter