• Logga in


GreenChain

- nätverket för hållbara leverantörskedjorTransparens och spårbarhet - hur går man tillväga?

På detta webinarium kommer vi diskutera hur man går tillväga för att börja spåra sin leverantörskedja, framför allt längre ner i kedjan till ”tier 2 och 3”. Vi kommer bland annat diskutera verktyg, arbetssätt och taktiker för att samla information.

 • webinar
 • 14 feb
 • Tid: 9:00 - 10:00
 • Plats: Online
 • transparensHinder för att spåra hela leverantörskedjan

Under vårens andra webinarium, på temat ”Spåra Kedjan” ska vi först höra om två specifika exempel på hinder som kan uppstå och förhindra oss från att spåra vår kedja längre ner i leden. Hinder som försvårar vårt arbete med att säkerställa mänskliga rättigheter, due diligence, granskning av arbetsvillkor och verifiering av att vår Uppförandekod respekteras av alla parter i vår värdekedja. De två exempel som vi kommer belysa är korruption och konfliktmineraler.

Vi kommer först att få höra från Natali Engstam Phalén, som sedan 2017 är Generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM). Natali har en bakgrund som advokat vid en av Stockholms större advokatbyråer, med särskilt fokus mot antikorruption samt EU- och konkurrensrättsliga frågeställningar kring offentlig upphandling. Lyssna in och lär er mer om vad begreppet korruption innebär och hur ni kan upptäcka det i er leverantörskedja.

Vår nästa talare, Joakim Wohlfeil, är policyrådgivare på Diakonias och kommer att berätta om sin erfarenhet kring konfliktmineraler. Diakonia arbetar med att förändra orättvisa politiska, ekonomiska, sociala och kulturella strukturer som orsakar fattigdom, ojämlikhet, förtryck och våld. Bland annat arbetar de med att bidra till utredningar om konfliktmineraler som används som underlag för policy och eventuell lagstiftning inom Sverige och EU. Joakim har i många omgångar rest till Kongo-Kinshasha och har stor kunskap om konfliktmineraler och industrin kring dessa.

Avslutningsvis öppnar vi upp för diskussion – ett ypperligt tillfälle att ställa frågor till våra experter!

Varmt välkomna!

 • webinar
 • 11 mar
 • Tid: 9:00 - 10:00
 • Plats: Online
 • hinderHur långt sträcker sig vårt ansvar?

Frågan om att spåra sin kedja är även kopplad till hur mycket eller hur lite ansvar ett företag har för produktionen som ligger långt ner i kedjan och långt bort från den leverantör som företaget kontrakterar med. Frågan är viktig att belysa och diskutera: hur långt sträcker sig ett företags ansvar? Hur långt ner borde man gå, och vilken typ av skillnad kan man göra hos en underleverantör vad gäller miljö och socialt ansvar, om man är en väldigt avlägsen indirekt inköpare som ofta tar in väldigt små kvantiteter? Dessa frågor ska diskuteras på vårens sista webinarium.

 • webinar
 • 15 apr
 • Tid: 9:00 - 10:00
 • Plats: Online
 • ansvarSpårbarhet och transparens inom leverantörskedjan

Under en frukostträff på våren kommer vi diskutera de webinarier som presenterats under våren. Vi kommer prata om hur de frågor som togs upp på webinarierna har relevans för våra medlemmars verksamheter, antingen direkt eller indirekt. Vi kommer även diskutera hur betydelsen av transparens och spårbarhet växer sig starkare i olika delar av världen, och vilken relevans det har för Sverige och för våra medlemmars verksamheter.

 • forumträff
 • 17 juni
 • Tid: 8:30 - 11:00
 • Plats: WSP, Stockholm
 • spårbarhetKravställning av leverantörer

Hur ställer man bäst krav och vilka krav ska/kan man ställa? Uteslutningsgrunder, kvalificeringskrav och metoder.

 • webinar
 • 23 september
 • Plats: OnlineLeverantörsbedömning och utvärdering

Hur väljer man ut leverantörer och vilka metoder och kriterier bör tillämpas? Hur långt kommer man egentligen med signering av en Code of Conduct eller en Självdeklaration?

 • webinar
 • 21 oktober
 • Plats: OnlineUppföljning och konsekvensanalys

Hur följer man upp leverantörens åtaganden och hur tar man ställning till eventuella missförhållanden som upptäcks i leverantörskedjan? Vi diskuterar revisioner, platsbesök och Capacity Building.

 • webinar
 • 18 november
 • Plats: OnlineFrukostträff

Vi knyter ihop höstens tema genom praktiska exempel med kopplade gruppövningar och diskussioner.

 • forumträff
 • 9 december