• Logga in


Forumträff: Cirkulär ekonomi

Visioner behövs för att komma vidare - en välbesökt forumträff om cirkulär ekonomi med H&M, Electrolux och regeringens utredare Ola Alterå

Elisabeth Lindh, hållbarhetskonsult på WSP berättade om att cirkulär ekonomi innebär både materialåtervinning, förnybara material och bättre användning av resurser i form av till exempel ökade reparationer och funktionsförsäljning. Hon berättade också om EUs nya paket för cirkulär ekonomi.

H&M har antagit målsättningen att bli 100 % cirkulära, berättade Olle Blidholm, miljöansvarig från H&M, och ett årtal för när målet ska vara uppnått kommer snart att offentliggöras. Klädkedjan har också under våren drivit en global kampanj för återanvändning för att påverka kundernas beteende.

Electrolux använder idag regelmässigt återvunnen plast i sina produkter, där det går praktiskt, och ungefär 5 procent av deras totala plastanvändning är återvunnen från PET-flaskor. Cecila Nord, från Electrloux konstaterar att mängden ökar snabbt, men att risk för innehåll av farliga ämnen begränsar möjligheterna. Funktionsförsäljning genomförs i mindre skala, till exempel tvättlösningar för bostadsrättsföreningar, men Cecilia hoppas att det ska öka.

Ola Alterå berättade om sitt uppdrag att föreslå svenska styrmedel för cirkulär ekonomi. Hans utredning kommer att vara klar i början av nästa år. Han fick under träffen möjlighet att diskutera deltagarnas syn på hinder för en cirkulär ekonomi och idéer till styrmedel. Fördelning mellan skatt på naturresurser och arbete är en aspekt som utredningen bland annat kommer att fokusera på. Under eftermiddagen fortsatte diskussionerna kring styrmedel och konsekvenserna för inköpsarbetet. Deltagarna konstaterade att både företag och politik behöver en tydlig vision som gör att alla känner sig berörda och som skapar engagemang för förändring.


Mattias Blomqvist och Sara Hjelm, GreenChain

 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss