• Logga in


4 frågor till Pauline Göthberg

Nationell Samordnare för Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling


1. Vad är din främsta lärdom av att analysera risker kring mänskliga rättigheter i er leverantörskedja?

Det finns så otroligt mycket att lära. Det väcker direkt frågor om hur man kan använda riskanalyserna i sitt förbättringsarbete. Den blir ett avstamp för en ny process som gör att man måste fundera på längre sikt.


2. Är det svårt att upptäcka var man har det största riskerna?

Ja, ändå är det precis det man måste göra. Jag anser att FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter ger en bra vägledning som också understryker vikten av att åtgärda där riskerna är mest betydande.


3. Hur långt ner behöver man gå i värdekedjan?

Det viktiga är att fokuserar på de största riskerna och då måste det finnas en hög grad av transparens så att informationen når oss som köpare. Som exempel kan jag nämna Landstingets revision av Atea och underleverantören Dell efter rapporter från Danwatch om missförhållanden på fabriker i Kina. Landstinget upplevde att det var svårt att få information från Dell och senare visade det sig att i åtgärdsarbetet inte varit tillfredsställande nog. Det är viktigt för landstinget att vi kan ha förtroende även för våra underleverantörer. Vi tar alltid in och lyssnar på rapporter från organisationer och privatpersoner, men för att det ska bära rättsligt i en avtalssituation bedömer landstinget att det är nödvändigt med egen uppföljning. Det blev viktigt för oss att markera affärsmässigt. Läs Danwatch rapporten här!


4. Kan du nämna några av de största utmaningarna i ert arbete att påverka värdekedjan mot ökat ansvarstagande?

Det är inte som man kan tro bara en fråga om resurser i form av tid eller pengar utan kanske handlar det främst om att skapa engagemang internt. Att vi alla drar åt samma håll. En riktigt stor utmaning är korruption.

 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss