• Logga in


Webinar - Legal Update Mexico

Datum
15 December
Tid
10:00 - 11:30

Ett arrangemang från WSP
och GreenChain
Legal Update Mexico

Mexico präglas av en omfattande korruption, flera av de dominerande fackföreningarna anklagas för korruption och bristande interndemokrati och representativitet. Minimilönen i Mexico är långt ifrån tillräckligt för en dräglig levnadsstandard. Listan kan göras lång.


Vi har med oss Luis Morillo Sanchez för att reda ut begreppen och ge oss en inblick i lagstiftning som reglerar föreningsfrihet och rätten att ingå kollektivavtal, Icke diskriminering, arbetstider, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensöverföring till arbetstagare, tillbud, skador och sjukfrånvaro, säkerhetsutrustning, minderåriga, tvångsarbete och disciplinära åtgärder.


Vi ger dig ett unikt tillfälle att bättre förstå regleringar som omfattar ert företags verksamhet eller era leverantörer med bäring på de vanligaste områdena i en uppförandekod.


Vi låter även icke-medlemmar delta under detta webinar som en tidig julklapp. Glöm inte att anmäla dig! Är ditt företag medlem i GreenChain så räcker det att du svarar på vår Outlook-inbjudan.

 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss