• Logga in


Sociala krav på godstransporter

Forumträff i Göteborg


Antti Vainio från transportarbetareförbundet underströk de allvarliga missförhållande som förekommer inom branschen
Som transportköpare visade både Volvo Cars och Trafikverket på möjligheterna att genom god dialog och tydliga krav faktiskt kan bidra till förbättringar

Under denna GreenChains forumträff om sociala krav på godstransporter diskuterade vi tillsammans med dagens talare Åsa Gustafsson, Trafikverket, Antti Vainio från Transportarbetareförbundet och Staffan Johannesson, Volvo Car Group social hållbarhet inom transportbranschen både utifrån ett fackligt – och ett transportköparperspektiv.

Antti Vainio från transportarbetareförbundet underströk de allvarliga missförhållande som förekommer inom branschen och som har bidragit till dumpning av löner och arbetsvillkor. Det kan till exempel röra sig om förare som utnyttjas under slavlika förhållanden, skattefusk, organiserad brottslighet och dålig trafiksäkerhet. Ett grundläggande problem är att den lagstiftning som ska bromsa den här utvecklingen upplevs som otydlig och det är något som flertalet av GreenChains medlemmar också kunde skriva under på.

Som transportköpare visade både Volvo Cars och Trafikverket på möjligheterna att genom god dialog och tydliga krav faktiskt kan bidra till förbättringar. Men samtidigt är man överens om att det kan vara svårt att spåra problemen. Det är på många sätt en komplex bransch med olika transportslag och långa gränsöverskridande leverantörskedjor. Avgörande förutom att vara tydlig i sina krav är att lyckas med uppföljningsarbetet, att finnas på plats där transporterna utförs.

Från fackligt håll finns ett flertal förslag för att minska problemen och som exempel kan nämnas GPS över vakning av fordon (vägslitageavgift), mer resurser till trafikpolisen och mer myndighetssamarbete, fler verktyg för skatteverket för att komma åt skattefusk. Ett kontroversiellt förslag är allmängiltigförklaring av kollektivavtal vid upphandling av transporter vilket ger avtalen legal status. Något som redan har skett i Finland.

Antti Vainio beskrev problemen inom transportsektorn som bortglömda. Och hållbara transporter är på många sätt ett område som lyser med sin frånvaro. För GreenChain som just avgränsar sig till diskussioner kring företags inköp och därmed deras leverantörskedjor är det en självklar fråga. Men även vi kan bli bättre på att lyfta upp transporterna högre i företagens prioriteringar.

 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss