• Logga in


Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i riskländer

Forumträff den 30 mars i Stockholm


Hur kan man bidra till förbättringar och minska risken för kränkningar av mänskliga rättigheter i länder med hög korruption och svagt statligt skydd av mänskliga rättigheter?

Under vår nästa träff ses vi Stockholm för att tillsammans ge oss i kast med den problematik som följer leverantörer i riskländer. Hur kan man bidra till förbättringar och minska risken för kränkningar av mänskliga rättigheter i länder med hög korruption och svagt statligt skydd av mänskliga rättigheter? Flertalet av GreenChains medlemmar har erfarenhet av att verka i och handla från högrisk-länder och vi kommer därför ägna den här dagen åt erfarenhetsutbyte.

Som inspirationsföreläsare hör du bland andra Cecilie Hersleth, Director, Corporate Affairs, Telenor Group berätta om risker och möjligheter i förhållande till Telenors leverantörer i Myanmar, ett land som trots en pågående demokratiseringsprocess fortfarande uppvisar omfattande och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Vi har också med oss Sanjiv Singh som är konsult och revisor och som har lång erfarenhet som revisor av standarden SA8000 och av att stötta företag i låglöneländer att implementera socialt ansvarstagande. Han håller utbildningar för revisorer och stöder olika branscher i tolkning och implementering av arbetsrättslig lagstiftning och är specialiserad inom migrantarbetares rättigheter och har stöttat myndigheterna i Förenade Arabemiraten att stärka arbetet kring arbetsrätt och arbetsmiljö i landet. Han kommer att berätta om hur man bör hantera uppföljningar av leverantörer i högrisk-länder.

Föreläsare:

  • Cecilie Hersleth, Director, Corporate Affairs, Telenor Group
  • Sanjiv Singh konsult och revisor
 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss