• Logga in


6 frågor till Staffan Johannesson

Vi pratar om "Clean, Safe and Responsible"

Staffan Johannesson
Environmental Manager - Logistics at Volvo Car Group

1. Varför vill Volvo Cars tar ansvar för upphandlade transporter?

Det är en naturlig del i att vara ett ansvarsfullt företag och i vårt hållbarhetsarbete, som vi kallar Omtanke.


2. Kan du kortfattat beskriva ert arbete kring hållbara transporter?

Vi pratar om "Clean, Safe and Responsible" så i grunden handlar allt om att minska utsläpp, hålla en hög trafiksäkerhet och säkerställa schyssta arbetsförhållanden.


3. Om du skulle lyfta fram något som ni verkligen är bra på, en framgångsrik aspekt i detta arbete vad skulle det vara?

Det finns alltid saker att bli bättre på, men vi försöker att inkludera vårt arbete inom Omtanke som en naturlig del av vårt arbete med leverantörer och det tycker jag är väldigt viktigt.


4. Ni finns i flera olika länder, är det några länder som är mer besvärliga på så sätt att ni ser ett större behov av inflytande över upphandlade transporter?

Jag skulle säga att man behöver vara aktiv på alla marknader man agerar på och vi jobbar efter globala riktlinjer för att nå motsvarande standard var vi än upphandlar våra transporter.


5. Hur vill ni att transportörerna ska uppfatta Volvo Cars som köpare av transporter?

Vi försöker att ställa få - men relevanta krav - och sedan följa upp på dessa och agera ifall de inte följs. Det tror jag uppskattas så de seriösa aktörerna vet att det lönar sig att sköta sina åtaganden.


6. Hur arbetar ni kontinuerligt med att utvärdera huruvida transportörerna följer era krav?

Vi har ett riskbaserat arbetssätt som omfattar egen utvärdering av leverantörer, leverantörers självutvärderingar och även grundliga revisioner. Dessutom ges en kvalitetsutmärkelse – kallat VQE (Volvo Cars Quality Excellence) - till leverantörer som är speciellt bra och i den utvärderingen ingår även hållbarhetsfrågorna. Jag tror mycket på att hålla en löpande dialog med leverantörerna så att vi kan fånga upp och lösa frågor längs vägen istället för att de skall hittas under en revision.


 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss