• Logga in


Forumträff den 26 april i Stockholm

En välbesökt och rolig dag där vi trendspanade tillsammans!

  

Vilka är omvärldsfaktorerna som kommer att påverka ert leverantörsarbete framöver och hur?


Mer regleringar och medvetna konsumenter driver företagen att förändras. Ökade krav på transparens och spårbarhet, internationella regleringar för mänskliga rättigheter i leverantörskedjan och de nya globala utvecklingsmålen Agenda 2030 är några exempel på nuvarande och kommande drivkrafter.

Hur kan vi förbereda oss på vad som händer i morgon och vilka är våra möjligheter? Med facit i hand vet vi att det finns ett stort behov av att vrida, vända och fundera kring olika frågeställningar.


Förmiddag

Du hörde bland andra:

  • David Symons, WSP Environmental UK som kommer prata Future Ready-konceptet om företag eller projekts strategiska planering utifrån trender
  • Emma Enebog från Myrorna som kommer att prata trender inom cirkulär ekonomi
  • Kaj Török, informations- och hållbarhetschef på MAX om risker och innovationer.
  • Niklas Zandén, Associate Professor, Center for Business in Society, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet sammanfattar talarnas trendspaning och resonerar utifrån forskning på området.
  • Carl Schlyter, riksdagsledamot, Carl Schlyter (MP) om hur vi kan insprierars av hållbarhet i andra länder, särskilt nya bolagsstyrningsformer och hur kan vi förändra sveriges regelverk och utbildning för att förstärka en sådan en sådan trend.

Eftermiddag

Eftermiddagens gemensamma trendspaning leddes av Lisa Johnsson, processkonsult och förändringsledare på Xlent Management. Lisa anlitas ofta för att initiera och driva ett gemensamt utvecklingsarbete och har erfarenhet från många sammanhang och olika faser av innovations- och utvecklingsarbete. Lisa kommer att leda trendspaningen och se till att vi får, arbeta kreativt och ha roligt.

 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss