• Logga in


Ny internationell standard för hållbara inköp

ISO 20 400 Sustainable Procurement hjälper upphandlare och inköpare att ställa krav för att genomföra hållbara inköp

För drygt tre år sedan påbörjades arbetet med att ta fram en ny ISO-standard för Hållbar upphandling. Standarden är icke-certifierbar och passar alla typer av upphandlingar och inköp till alla typer av företag och organisationer. ISO 20 400 “Sustainable procurement” ska hjälpa upphandlare och inköpare – såväl offentliga som privata – att välja ut de viktigaste områdena där man behöver ställa krav för att genomföra hållbara inköp. Standarden är precis översatt till svenska och bygger på ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande.

Under detta webinar fick vi en överblick av standarden med hjälp av Staffan Söderberg, AMAP Sustainability och ordförande för SIS/TK478 Arbetsgrupp 4 Hållbar Upphandling.

 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss