• Logga in


Nya lagen om konfliktmineraler antagen

Den nya lagen syftar till att sätta stopp för finansieringen av väpnade grupper genom handel med mineraler från konfliktområden.

Kontroll av leverantörer av tenn, volfram, tantal och guld

Från och med den 1 januari 2021 kommer alla utom de minsta EU-importörerna av tenn, volfram, tantal och guld bli skyldiga att kontrollera sina leverantörer. Stora EU-tillverkare måste också redovisa hur de planerar att se till att deras leverantörer inte bryter mot det nya regelverket. Den nya lagen om konfliktmineraler antogs av EU parlamentet den 16 mars 2017.

Den nya lagen syftar till att sätta stopp för finansieringen av väpnade grupper genom handel med mineraler från konfliktområden.

Enligt Bernd Lange (S&D, DE), ordförande för parlamentets utskott för internationell handel är dessa nya regler ett effektivt verktyg för att bryta kopplingen mellan vår vardagliga konsumtion å ena sidan, och konflikter och allvarliga övergrepp på människor å den andra.

Enligt det nya regelverket kommer det att bli upp till myndigheterna i de olika EU-länderna att se till att företagen följer de nya reglerna. Små importörer i Europa, som exempelvis tandläkare och juvelerare, kommer dock att undantas från lagen, för att minska den administrativa bördan för dessa små aktörer.

Den nya EU lagen kommer inte att fokusera specifikt på landet Demokratiska Republiken Kongo, såsom den amerikanska lagstiftningen som hanterar konfliktmineraler, Dodd Frank act gör. Redovisningen av leverantörer ska enligt den nya EU lagen ske enligt OECD:s standard för "supply chain due diligence". En standard som tar hänsyn till företags storlek.

Regelverket kommer att ställa krav på att:

  • stora EU-företag (med fler än 500 anställda), som köper, tenn, volfram, tantal och guld till sina produkter, kontinuerligt uppmanas att rapportera om sina metoder för anskaffning, och dessutom får en möjlighet att registrera sig i ett EU-register.

Lagstiftningen anger gränsvärden för när en redovisning krävs.

Lagens effektivitet kommer sedan att med jämna mellanrum att ses över av EU-kommissionen, för att kontrollera vilken inverkan den har på företagen, samt hur de olika aktörerna följer regelverket. Kommissionen kan också föreslå nya obligatoriska åtgärder efter en tid, förutsatt att de nya kraven på företagen skulle visa sig vara otillräckliga.

Jessica Rankell, WSP Natlikan, Lagverket

 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss