• Logga in


Forumträff: Cirkulär ekonomi

Elisabeth Lindh, WSP
Tillit och mod är två huvudingredienser för att få snurr på den cirkulära ekonomin

Elisabeth Lindh har jobbat i återvinningsbranschen i nästan 13 år. På GreenChain forumträff gav hon en översikt om vad man egentligen menar med cirkulär ekonomi. Läs hennes tankar om cirkulär ekonomi!

Materialåtervinning är en central del i den cirkulära ekonomins tekniska kretslopp och de stora industriella flödena återfinns idag inom just materialåtervinning. Stora utmaningar finns, till exempel när det gäller att skapa giftfria kretslopp där det i nuläget behövs övergripande systemtänkande för att hantera avvägningen mellan ökad resurseffektivitet och giftfrihet.

MEN, de riktigt stora utmaningarna vi har framför oss för att skapa cirkulära tekniska kretslopp som verkligen minskar vårt resursutnyttjande. Det behövs nya produkter och tjänster som bygger på en annan grundsyn än den vi har idag och som kräver ändrat beteende. Det handlar om att utveckla tekniska lösningar och design som främjar reparation, återtillverkning och uppgradering av produkter och att ta fram anpassade affärsmodeller. Ett populärt exempel är just funktionsförsäljning där kunden betalar för en funktion (få ren tvätt) i stället för en produkt (tvättmaskin). Det kan skapa långlivade produkter som är lätta att laga och uppgradera, kraftigt ökar för en producent som äger sin produkt under dess hela livslängd och ”bara” säljer funktionen. Det handlar också om att nyttja befintliga produkter på ett smartare och mer resurseffektivt sätt, till exempel genom att dela på dem som i en bilpool.

Hur kan jag lita på att den begagnade och lagade maskinen kommer göra jobbet? Hur kan jag lita på att det finns en bil tillgänglig i bilpoolen när jag behöver en eller att inte alla grannar vill klippa gräset samtidigt som jag med områdets gemensamma gräsklippare? För att de cirkulära affärsmodellerna ska slå igenom behövs både tillit och mod, i en tid som kännetecknas av turbulens och snabba förändringar.

Jag är övertygad om att vi här behöver utveckling på flera fronter samtidigt. På det personliga planet behöver vi bygga långsiktiga relationer med fler människor runt omkring oss och därigenom skapa öar av tillit som sedan kan växa sig större. Företagen å sin sida behöver hitta affärsmodeller som baseras på tillgänglighet så att osäkerheten kan överbryggas. Och så behöver vi modiga föregångare, som visar att de tror på att det går och är beredda att satsa. Som målar upp visioner, sätter mål och följer upp, tar fram strategier och handlingsplaner. IKEA och H&M är båda exempel på detta. IKEA har bestämt att all plast i deras produkter ska vara antingen förnybar eller återvunnen till 2020! De är stora och de tror på att det går. Successivt förändras våra beteenden.


Elisabeth Lindh, senior hållbarhetskonsult på WSP
och tidigare hållbarhetschef på IL Recycling

 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss