• Logga in


Forumträff 13 september

Agenda 2030 och Global Deal

Under forumträffen fick vi bekanta oss med Oscar Ernerot från LO som berättade om fackföreningarnas roll och situation globalt och gav sin syn på hur företag bör arbeta för att stötta facklig verksamhet i leverantörsled.

Josefin Unger Belin berättade om regeringens initiativ Global deal och hur initiativet kan förstås och användas utifrån perspektivet hållbara leverantörskedjor.

 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss