• Logga in


Möt GreenChain ...

Superhjälten Whirlwoman och henns vänner


GreenChain Check
– Vi tar tempen på era hållbara inköp

Superhjälten Whirlwoman och henns vänner

GreenChain och NMC (Nätverket för hållbart näringsliv) genomförde i april 2017 en trendspaning tillsammans med 70 kunniga och engagerade yrkesverksamma deltagare.

Inspirationsföreläsare som David Symons WSP Environmental, Emma Enebog Myrorna, Kaj Török MAX Hamburgerrestauranger, Niklas Zandén, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och Carl Schlyter riksdagsledamot (MP), drog nya vägar på en framtidskarta signerad hållbara leverantörskedjor.

Detta gjorde vi under ledning av Lisa Johnsson, processkonsult på Xlent Management. Vi lät de olika trenderna anta skepnaden av olika superhjältar. I Trendrapporten kan du bland annat läsa om:

  • The valueshifter som vill kämpa för en ekologiskt och socialt uthållig ekonomi där vinster är bortom kronor och ören.
  • Whirlwoman använder sina superkrafter för att skapa en cirkulär ekonomi. Till sin hjälp har hon en kombination av ökad tillväxt och råvarubrist som leder oss mot Peak everything.
  • Captain Transparent vill skapa tryck för förändring genom att öppet redovisa information om företagens skatter, bonusar, leverantörskedjor och risker. Han får god hjälp av digitaliseringen, internationell lagstiftning och LOHAS, de medvetna konsumenterna.
  • The super collaborator vill åstadkomma förbättringar genom samarbete. Världen är så stor och frågorna så komplexa att hon måste kämpa för mer partnerskap företag emellan, men också mellan ideella organisationer, myndigheter och biståndsaktörer.
  • Innova framhåller att hållbarhetsutmaningarna ställer krav på nya innovativa lösningar och det är Innovas mission. LOHAS, brist på råvaror och rättvisegapet är några drivkrafter hon får hjälp av. Hon visar ingen barmhärtighet för de företag som inte kommer att lyckas innovera tillräckligt snabbt.
  • The joker gillar att röra till det för de andra superhjältarna. Han spelar in ökad protektionism och nya dominerande konsumentmarknader. Kina växer och de kommer vara konsumenter i Asien som styr marknaden framöver.

Trendrapporten är exklusivt material för våra medlemmar.


GreenChain Check

Med hjälp av GreenChain check kan du få en bild av ert arbete med hållbara inköp jämfört med Best Practice.

Utvärderingen baseras på internationella riktlinjer för hållbarhetsarbete och plan-do-check-act modellen. Detta är en del av medlemskapet i GreenChain.

 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss