• Logga in


Forumträff 22 november


1. Hur påverkas företagens arbete för mer hållbara leverantörskedjor i en värld av ökad digitalisering?

2. Vilka digitala lösningar finns i dag för Capacity Building och uppföljning hos leverantörer?

Lyckad forumträff om digitala verktyg för hållbara leverantörskedjor

Så äntligen lyfte vi frågan om digitalisering inom GreenChain. Nyligen såg regeringens strategi För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi dagens ljus. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige med det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sverige ska vara ett föregångsland i implementeringen av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och Parisavtalet. Digitalisering konstateras, från regeringens sida är ett viktigt verktyg för att nå flera av målen.

Digitalisering är även en av tre stora megatrender vid sidan av globalisering och urbanisering som pågår just nu. Att bryta ner området och avgränsa det till leverantörskedjeproblematik är svårt men utifrån två intressanta infallsvinklar tog vi oss an frågan.

  1. Hur påverkas företagens arbete för mer hållbara leverantörskedjor i en värld av ökad digitalisering?
  2. Vilka digitala lösningar finns i dag för Capacity Building och uppföljning hos leverantörer?

Företag måste lära sig att sålla och tänka kritiskt för att hitta de lösningar som kan stödja deras arbete.. Under vår diskussion var vi överens om att det finns en risk för att många företag väljer liknande digitala lösningar som låser fast företag i ett likriktat arbete. En viss grad av flexibilitet tillåter företag att vara innovativa inom ett område som ständigt kräver nytänkande. Digitala lösningar måste också kunna harmoniseras mellan olika funktioner inom ett företag. Vi hade under forumträffen förmånen att lyssna specifikt till tre digitala verktyg med framtiden för sig:

Charlotta Järnmark, WWF

Berättade om WWF Waterstewardship och Water Risk Filer – ett analysverktyg för företags vattenrisker i leverantörskedjan. Att hantera vattenrelaterade risker för affärer blir allt mer akut. World Economic Forum har rankat vatten som en av de största globala riskerna de senaste sex åren. Vattenriskfiltret lanserades 2012 och har utvecklats till ett ledande och pålitligt verktyg för att hjälpa företag över hela världen att bedöma sina vattenrisker, där ett land eller områdes vattenrisker stäms av mot företagets egna vattenrisker

Sara Fridholm och Annika Garubo, Quizzr

Berättade om Quizzr, ett digitalt verktyg för utbildning av anställda hos leverantörer i låglöneländer. QuizRRs digitala verktyg används av globala varumärken för att öka kompetensnivån inom olika hållbarhetsfrågor hos sina leverantörer. För närvarande använder närmare 40 globala varumärken och deras leverantörer QuizRR. Fram till 2020 strävar QuizRR efter att utbilda över två miljoner arbetstagare, skapa hållbara försörjningskedjor genom innovationer, utbildningsteknik och affärspartnerskap.

Sven Ericsson, WSP Natlikan

Presenterade hur WSP:s verktyg Natlikan Supply Chain används i arbetet med hållbara inköp inom WSP i Sverige. Sven visade på bredden i verktyget som används för riskutvärdering både på leverantörskategori och den specifika leverantören, leverantörens självutvärdering och leverantörsrevisioner. Sven Ericsson som har utvecklat verktyget tillsammans med kollegor inom WSP beskrev fördelarna med ett verktyg som bidrar till kunskapsåterföring och långsiktiga förbättringar.


Denna dag gjorde inte på något sätt anspråk på att vara heltäckande inom området och det finns mycket kvar att utforska och diskutera. Ett förslag som uppkom efter träffen var att göra en ”marknadsanalys” av vilka digitala verktyg som finns idag, samt för och nackdelar med dessa. Denna tanke tar vi med oss och hoppas på att ha möjlighet att framöver fortsätta diskutera frågor inom detta intressanta och stora ämne. Vi tackar för allas engagemang under en riktigt givande och intressant forumträff.

 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss