• Logga in


Global Deal

GreenChain deltog i rundabordssamtal hos Global Deal


Global Deal är ett globalt partnerskap med det långsiktiga målet att fler ska få ta del av globaliseringens fördelar. Fokus ligger på potentialen för goda arbetsmarknadsrelationer och social dialog som viktiga verktyg för fler och bättre jobb, ökad produktivitet, jämlikhet och en inkluderande ekonomisk utveckling. Global Deal drivs i nära samarbete med ILO och OECD.

Under rundabordssamtalet lyftes bland annat frågor kring framtidens arbetsmarknad och hur social dialog kan spela en viktig roll för att underlätta en omställning. När vår värld övergår till att bli allt mer automatiserad, hur hanterar vi yrkeskategorier som inte längre behövs i samma utsträckning?

En aktuell fråga som lyftes upp handlade om förarlösa fordon och hur dessa kommer att påverka dagens yrkeschaufförer. Social dialog skulle i detta fall kunna hjälpa till att hitta lösningar för att minimera arbetslöshet som konsekvens, och ta vara på arbetskraften som finns tillgänglig. Exempelvis genom att med utbildning förbereda personal för nya yrken.

Scanias internationella arbete med social dialog togs även upp som exempel. Vilka påpekar vikten i att anpassa sig för framtiden och att inkludera hållbarhet i företagets värdegrund, för att möjliggöra en hållbar utveckling.

Som inspiration för implementering av social dialog lanserades under hösten 2017 en studie, The Business Case for Social Dialogue, som visar att social dialog kan bidra till ökad produktivitet, stabilitet och hållbar tillväxt och därmed kan vara ett effektivt verktyg ur ett privat sektor-perspektiv.

Genom social dialog kan vi uppnå goda arbetsförhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och samtidigt öka företagets lönsamhet.


 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss