• Logga in


Forumträff: Cirkulär ekonomi

H&M siktar mot 100% - många drivkrafter bakom H&M:s höga ambitioner att bidra till en cirkulär ekonomi

Det finns många drivkrafter bakom H&M:s höga ambitioner att bidra till en cirkulär ekonomi. Det kan ses som en möjlighet att säkra tillgång på råvaror när konkurrensen om tillgångarna ökar, men också som ett sätt att utmana och stimulera innovation i allt från design och materialanvändning till affärsmodeller.

Olle Blidholm, miljöchef på H&M och tidigare medarbetare i GreenChain gav oss en inspirerande inblick i H&M:s resa där linjärt ska bli cirkulärt. Den växande medelklassen i världen konsumerar mode som aldrig förr och det medför både utmaningar och möjligheter för H&M. Enligt Olle har H&M både storleken, kraften och viljan att påverka hela modeindustrin i en ny riktning.

I H&M:s hållbarhetsstrategi siktar man mot en framtid där 100 % material cirkulerar. Det är i all sin tydlighet ett mycket ambitiöst mål och det är också just det som skapar förändring enligt Olle som menar att "det skickar tydliga signaler både inåt och utåt om vart företaget är på väg".

"There are no rules in fashion but one – recycle your clothes". Citatet är hämtat från H&Ms Kampanj Cloosing the loop som uppmanar konsumenten att lämna in sina kläder till någon av deras butiker för återanvändning eller återvinning. I höstas släpptes en film som också utmanar bilden av vad mode är.

Att gå mot cirkularitet medför stora utmaningar för H & M som enligt Olle måste ske stegvis. Först och främst handlar det om att bidra till att konsumenten inte slänger sina ”gamla” kläder. Där kan kampanjer som Cloosing the loop kan fungera som dörröppnaretill ett nytt sätt att tänka. Vidare måste förutsättningar skapas för konsumenten att kunna återlämna sina "gamla" kläder så att H & M kan sortera ut vad som kan återanvändas på second hand-marknaden.

Klädinsamlingen har visat på imponerande resultat och bara senaste året har antalet klädesplagg med återvunna fibrer ökat med 300 %. Men det finns flera praktiska utmaningar som måste lösas innan H&M kan nå målet om 100 % cirkularitet.

Återvunnen bomull måste i dag blandas med naturlig råvara för att bibehålla en god kvalitet. I H&M:s textilserie Denim Reborn är inbladningen av återvunnen bomull i dag ca 20 %. Det saknas för närvarande teknik för att få ut återvunnen bomull till 100 %. Kläderna måste också designas för en längre livslängd och på ett sätt som gör dem lättare att återvinna. För närvarande pågår också mycket forskning att utveckla nya fibrer som kan användas i textilproduktionen. I många länder är det dessvärre i dag problematiskt och till och med förbjudet att som företag samla in och återanvända/återvinna kläder. En stor utmaning är att påverka dessa länder i en annan riktning.

Läs mer på hm.com


Olle Blidholm, miljöchef på H&M

 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss