• Logga in


11 frågor till Henrik D. Wilson

Det räcker inte bara med ”vad” och ”hur”

– ”varför” är den centrala frågan!


11 frågor till Henrik D. Wilson,

Sustainability Manager,
IKEA Indirect Material and Services

1. Hur lyckas man med konststycket att få med sina leverantörer i förändringsarbetet kring hållbarhetsfrågor?

Genom att visa på värdet för dem. Nyckeln är att svara på den högst rimliga frågan ”What’s in it for me?, och fylla svaret med ett meningsfullt innehåll.


2. Anser du att ni är bra på detta?

Ja.


3. Om du skulle välja några frågor som ni måste bli bättre på, vad skulle det vara?

Leverantörens egen löpande uppföljning samt att också nå ut med implementation och uppföljning längre ut i värdekedjan bland andra och tredje ledets underleverantörer.


4. Om du skulle dela med dig av din dyrbaraste erfarenhet när det gäller leverantörsuppföljningar vad skulle det vara?

Långsiktighet, dialog, uthållighet och när så också är påkallat – konsekvens.


5. Om du hade börjat om från början på ett bolag som inte har kommit så långt med sitt leverantörsarbete kring hållbarhetsfrågor vad skulle du börja med och varför?

Ledningen och den egna organisationens engagemang. Vad vill vi och varför?


6. Hur har ni jobbat för att engagera inköp kring hållbara leverantörskedjor?

Utbildning, intregration i inköpsprocessen, KPI:er, stark specialistsupport i sakfrågorna m.m.


7. När är det dags att avsluta en affärsrelation med en leverantör?

När vi och vår leverantör uppenbart inte delar samma värderingar.


8. Var har ni era främsta utmaningar framöver dvs vad måste ni bli bättre på?

Att tillsammans med våra leverantörer utveckla andra positiva hållbarhetsaspekter än ”bara” efterlevnaden av uppförandekoden.


9. Vad sporrar er att bli bättre?

Att leva upp till eller överträffa våra kunders förväntningar och därmed möjligheten att göra bättre affärer som har positiv påverkan på både människor och planet.


10. Vilka frågor är viktiga för dig och varför?

Kopplingen mellan affär och hållbarhet. Båda aspekterna är intimt kopplade till varandra och en förutsättning för långsiktigt positiv affärsutveckling.


11. Hur viktig är pedagogiken för att lyckas med förbättringsarbete hos sina leverantörer?

Alldeles avgörande. Det räcker inte bara med ”vad” och ”hur” – ”varför” är den centrala frågan att ha med sig.


 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss