• Logga in


Forumträff: Riskanalyser av mänskliga rättigheter

Från John Ruggie till praktisk handling

Riskanalys för kränkning av mänskliga rättigheter – en förutsättning för att bidra till bättre förhållanden i leverantörsled

GreenChains forumträff den 15 september gästades av inköpare och hållbarhetsproffs som ville diskutera riskanalyser för kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsled. Sveriges landstings representant och Axfood berättade om sina riskanalyser och vad de gör med resultatet för att minska riskerna, vilket var grunden för många frågor och en fortsatt diskussion.

År 2011 presenterade Professor John Ruggie, Ban Ki-moons särskilde representant för frågor om företag och mänskliga rättigheter, en rad vägledande principer som riktar sig till stater och företag och avser att stärka skyddet för de internationellt erkända mänskliga rättigheterna. Genom principerna fastslås att stater har en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna och att företag ska respektera de mänskliga rättigheterna. Den här dagens tema var hur företag kan tänka kring riskanalyser av sina leverantörskedja med bäring på mänskliga rättigheter. Hur lyckas företag med att kartlägga och vad gör man med resultatet av riskanalysen, var inom företaget ligger ansvaret för riskerna och vad kan företaget påverka i positiv riktning? Hur skapar man en integrerad och pågående process i företaget för att identifiera, förhindra och hantera risker avseende kränkningar av mänskliga rättigheter?

Kristina Areskog Bjurling som är hållbarhetsansvarig varor på Dagab Inköp & Logistik, Axfood som berättade om sina erfarenheter av att säkra MR-risker i globala livsmedelskedjor, Pauline Göthberg, Nationell Samordnare för Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling berättade om landstingens nya handlingsplan för att arbeta förebyggande och strategiskt med att hantera risker i prioriterade produkter och tjänster. Dessutom talade Mattias Hultheimer, från EFFSO om inköparnas perspektiv på frågorna och hur hållbarhetsarbetet kan kopplas ihop med strategiskt inköpsarbete.

 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss