• Logga in


Internet of Things, Big Data och hållbar utveckling

GreenChain i Almedalen

Kan digitalisering bidra till hållbar utveckling? Ja, på många sätt och mycket konstatserades i en fullsatt sal i Almedalen under ett seminarie anordnat av SVN och Telenor.

En rad inbjudna experter berättade om digitaliseringens möjligheter och vad som krävs för att leda digital transformation.

Den pågående digitala utvecklingen med uppkopplade apparater ger oanade nya möjligheter att samla in och analysera data som kan användas för förbättringar av samhällets resursanvändning. När GreenChain analyserade trender för vad som kommer att påverka arbetet med hållbara leverantörskedjor lyftes digitalisering upp som en säker och betydelsefull trend. En ny rapport från initiativet Global e-sustainability och Accenture lyfter fram digitaliseringen som en viktig faktor för om vi ska lyckas nå Agenda 2030-målen i tid. IT-lösningar kan spridas snabbt på gräsrotsnivå, på bara 23 år har 70 % av södra afrika fått tillgång till mobilnät, medan elnätet på 130 år bara nått 17 % av landsbygdsbefolkningen. Digitala lösningar kan bidra till bättre lösningar inom alla 17 mål för t ex bättre hälsa, ökad sysselsättning, smartare transporter och förnybar energi, menar rapporten.

Digitaliseringen är en välkänd megatrend, men vad som krävs och verktygen för att komma igång är inte alls lika självklart. Det handlar om en grundläggande förändring av tankesätt, affärsmodeller och verksamheter – kanske därför är det så svårt att komma igång, särskilt för större företag.

”Det är inte ett IT-projekt, utan någonting som påverar hela verksamheten”
Marie Andervin, rådgivare och författare, DigJourney

Men utvecklingen går undan ändå. Redan om ett par år spås det finnas mer uppkopplade saker än mobiltelefoner, säger Fredrik Östbye ansvarig för affärsutveckling på Telenor Connexion. När bilar, hus, tvättmaskiner, sopstationer och odlingar kan samla in och dela med sig av data står vi inför helt nya sätt att styra resursanvändning och även att ta betalt på nya smarta sätt. Fredrik lyfte fram exempel som redan idag finns, men som har stor potential att växa än mer, som fastighetsautomation, bildelning och bevattningssystem.

”Inom jordbrukssektorn, där 50 % av allt vatten som används idag går till spillo, kan digitalisering öka resurseffektiviteten och bidra till en hållbar utveckling”
Fredrik Östbye, affärsutvecklare, Telenor Connexion

Dessutom ger tekniken oss möjlighet att realisera nya affärsmodeller inom cirkulär ekonomi, som att dela lokaler eller att sälja tjänster istället för produkter. Något som redan påverkar bilbranschen där fem stora biltillverkare nu säger sig sälja mobilitet och inte längre bilar. Tekniken gör till exempel att du kan låsa upp och betala en bilresa per minut med din smartphone. Förutsättningarna för energibranschen förändras nu också snabbt när Smart Grid-teknik ger alla möjlighet att bli egna elproducenter och koppla upp sig på nätet.

”Öppenhet och en standard för kommunikationen till exemel mellan olika installationer, fastigheter och elbolagen är en förutsättning för att ta nästa steg”
Gunnar Åberg, product director, Regin

En tjänsterna som nu utvecklas är en bilförsäkring där bilägaren bara betalar premie när bilen används och baseras på hur bränslesnålt du kör. Potenitalen har uppskattats till 100 miljoner ton C02 per år. Data från en app analyseras och ger feedback till föraren så att man hela tiden kan förbättra sig, vilket har visat sig ge 15-20 % i besparing.

”Vi måste släppa på det här med integriteten och dela med oss av våra data öppet, så att de kan användas. Vi konsumenter kommer att skapa våra egna standarder.”
Liselott Johansson, CEO & partner, Greather Than AB

Vi kan definititvt räkna med att teknikerna också kommer att påverka företags arbete med leverantörskedjor. Hur det är möjligt att spåra sina inköp och produkter, hur man planerar och styr produktion och transporter och hur man kommer att utvärdera och kommunicera med sina leverantörer. Men också hur hela värdekedjan kommer att se ut och vem som är kund och vem som är leverantör i framtiden, när du blir ditt elbolags leverantör och din granne blir din bilpools-kund.

Läs mer om smarta lösningar på Telenor Connexions blogg http://smartertogether.telenorconnexion.com/

Läs rapporten om ITs potential att bidra till Agenda 2030-målen här: http://systemtransformation-sdg.gesi.org/160608_GeSI_SystemTransformation.pdf

 

Om GreenChain

Nätverket

GreenChain är ett nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

GreenChain ger er en unik möjlighet att på ett informellt sätt diskutera utmaningar och lösningar i arbetet med leverantörer och leverantörskedjor.

Kontakta oss