VÄLKOMMEN TILL MIN HUSGUIDE!

Här kan du läsa om mer än 50 energiåtgärder som kan minska dina kostnader och miljöpåverkan samtidigt som inomhusmiljön och komforten blir bättre.

Du kan hitta renoveringsåtgärder direkt men vill du ta del av alla funktioner speciellt anpassade till ditt hus behöver du skapa ett konto. Det är kostnadsfritt och du behöver bara ange en e-postadress och ett lösenord.

    

 

Anpassade råd för just ditt hus

Guiden hjälper dig identifiera energiåtgärder speciellt anpassade för ditt hus förutsättningar.

För anpassade råd kan du skapa ett konto där du fyller i uppgifter om husets status och energianvändning.

Välj rätt produkter och tjänster

Du får då råd om åtgärder och vilka krav du kan ställa på produkter och system samt för genomförande av arbetet.

Få hjälp med avtal och offertförfrågan

Guiden ger även tips om hur renoveringen kan planeras med mallar för offertförfrågan, tidplan - och avtal.

Följ upp åtgärderna och dokumentera

När arbetet är slutfört kan du enkelt följa upp dina åtgärder för att se om det blev som du planerat.

Du kan också uppdatera uppgifterna om husets status och energianvändning efter genomförandet.

Ansvariga för innehållet

Guiden har utvecklats med Sustainable Innovation som projektledare i samverkan med BeSmå (Energimyndighetens och Trä-och möbelföretagens innovationskluster för energieffektiva småhus) samt en bred uppslutning av bransch- och intresseföreningar, energikontor, energi- och klimatrådgivare, energibolag, försäkringsbolag och bank. Konsultföretaget WSP har byggt hemsidan och skrivit texter i samverkan med övriga parter. Energimyndigheten har delfinansierat utvecklingen.

Om du har förbättringsförslag eller andra synpunkter hör av dig mail till info@sust.se