SKAPA KONTO

Fyll i uppgifterna nedan och klicka på knappen skapa konto.
 

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Den här guiden hjälper dig att identifiera lämpliga energiåtgärder anpassade för ditt hus förutsättningar.

För att kunna använda guiden behöver du skapa ett konto och logga in till systemet och då behövs ditt namn och din e-post. För att din användning ska bli optimal behöver systemet också fakta om ditt hus. All information som sparas i systemet används bara för din egen del och ingen information säljs vidare till tredje part.

En förutsättning för att kunna använda guiden är att du lämnar ditt samtycke enligt personuppgiftslagen, PUL. Genom att du klickar för ”Jag godkänner hanteringen av personuppgifter” och klickar på knappen ”Skapa konto” anses du ha lämnat ditt samtycke.

Observera att du enligt 26 § personuppgiftslagen har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse av de personuppgifter som handlar om dig.

Tack för din medverkan!