Min husguide

RENOVERINGSÅTGÄRDER

Här kan du söka allmän information om krav som kan ställas på energi, material och genomförande för produkter och system.

Kom ihåg att logga in eller skapa ett konto om du vill ha anpassade råd för just ditt hus.

51 åtgärder hittade

Klicka på någon av kolumnrubrikerna för att ändra sorteringen av tabellen.

 

ÅTGÄRD
NIVÅ
KATEGORI
SÖKORD
Avhjälpande av kondens på fönsterUnderhållFönster och dörrarImma, Fukt
Åtgärdande av otätheter i fasadenEnklare åtgärdFasad/YtterväggLäckage, Isolering, Lufttät
Beställ radonmätning – kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivareEnklare åtgärdÖvrigtBecquerel, Blåbetong
Byte av altan- och balkongdörrarEnklare åtgärdFönster och dörrarKallras, Drag, Buller
Byte av cirkulationspumpEnklare åtgärdVärmesystemVattenburen värme, Varvtalsreglerade pumpar
Byte av fönsterStörre åtgärdFönster och dörrarKallras, Drag, Buller
Byte av packning i vattenkranUnderhållVärmesystemDroppande kran, Varmvatten
Byte av tätningslister i fönsterUnderhållFönster och dörrarKallras, Täta fönster, Drag
Byte av varmvattenberedare, elEnklare åtgärdVärmesystemVärmepump
Byte av ytterdörrEnklare åtgärdFönster och dörrarPort, Buller, Kallras
Byte till snålspolande armaturerEnklare åtgärdVärmesystemVatten, Vattenkran, Strålsamlare
Förbättra befintliga fönsterEnklare åtgärdFönster och dörrarIsolerglas, Energiglas, Kallras
Injustering av temperatur för tappvarmvattenUnderhållVärmesystemVarmvattenberedare, Varmvattentemperatur, Reglera temperatur
Injustering av vattenburet värmesystem med byte av ventiler och termostaterUnderhållVärmesystemReglering, Inomhustemperatur, Komfort
Installation av avloppsvärmeväxlare vid duschEnklare åtgärdVärmesystemVärmeåtervinning, Varmvatten, Spillvatten
Installation av berg-, jord- eller sjövärmepumpStörre åtgärdVärmesystemBergvärme, Jordvärme, Markvärme
Installation av frånluftsvärmepumpStörre åtgärdVärmesystemFX, värmeåtervinning, FVP
Installation av luft/luftvärmepumpStörre åtgärdVärmesystemElvärme, Uteluft, Uppvärmning
Installation av luft/vattenvärmepumpStörre åtgärdVärmesystemLLVP, Luftvärmepump, Uteluft
Installation av mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, FTXStörre åtgärdVentilationInomhusklimat, Inomhusmiljö, Drag
Installation av mekanisk frånluftsventilationStörre åtgärdVentilationInomhusklimat, Inomhusmiljö, Instängd luft
Installation av pelletspannaStörre åtgärdVärmesystemEldningspanna, Biobränsle, Brännare
Installation av solcellerStörre åtgärdTakEgenproduktion, Solenergi, Solpaneler
Installation av solvärmeStörre åtgärdVärmesystemSolenergi, Solfångare, Egenproduktion
Installation av undercentral för fjärrvärmeStörre åtgärdVärmesystemUC, Panna
Installation av utegivareEnklare åtgärdVärmesystemVärmestyrning, Inomhustemperatur, Reglera temperatur
Installation av vedpannaStörre åtgärdVärmesystemEldningspanna, Biobränsle, Brännare
Installation eller byte av ackumulatortankEnklare åtgärdVärmesystemVärmepump, Eldningspanna, Solvärme
Isolering av yttertak - vid tak upp till nockStörre åtgärdTakIsolerskivor, Solenergi, Takrenovering
Isolering mellan infästning fönster och fasad, drevningUnderhållFönster och dörrarDreva, Kallras, Drag
Justering av fönstrens gångjärn och beslagUnderhållFönster och dörrarDrag, Tätning, Täta fönster
Kombinerade värme- och ventilationssystemStörre åtgärdVärmesystemKompaktaggregat, FTX, Värmeåtervinning
Minska användningen av hushållselEnklare åtgärdÖvrigtVitvaror, Energimärkning, Elavtal
Nya vanor och rutinerEnklare åtgärdÖvrigtBeteende, Förändringar i vardagen, Gratis
Rådfråga en sakkunnig – kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivareEnklare åtgärdÖvrigtFukt, Mögel, Rådgivning
Samordnad styrning med utegivare, termostat och innegivareEnklare åtgärdVärmesystemInjustering, Reglera temperatur, Värmestyrning
Smart styrning av värmepumparEnklare åtgärdVärmesystemSmarta hemmet, Fjärrstyrning, Närvarostyrning
Smarta termostaterEnklare åtgärdVärmesystemSmarta hemmet, Närvarostyrning, Värmestyrning
Styrning av hemelektronikEnklare åtgärdÖvrigtSmart-plug, Smarta hemmet, Sensorer
Tätning och isolering av fönsterdörrUnderhållFönster och dörrarDrag , Kallras, Täta dörrar
Tätning och isolering av ytterdörrUnderhållFönster och dörrarKallras, Drag, Tätningslister
Teknisk isolering av befintliga varma och kalla rörEnklare åtgärdVärmesystemRörisolering
Tilläggsisolering av fasadStörre åtgärdFasad/YtterväggUtvändig, Isolerskivor, Fuktskador
Tilläggsisolering av vindenStörre åtgärdTakLösull, Fuktproblem, Tätning
Tilläggsisolering och dränering av grundenEnklare åtgärdGolv och källareFukt, Källare
Varsam renovering – bevara kulturhistoriska värdenEnklare åtgärdÖvrigtKulturvärden, K-märkning, Kulturmiljö
Vid mekanisk ventilation byt filter i ventilationssystemetUnderhållVentilationLuftkvalitet, Inomhusluft
Vid mekanisk ventilation isolera ventilationskanalerEnklare åtgärdVentilationKanalisolering
Vid mekanisk ventilation justera in luftflödenUnderhållVentilationInomhusklimat, Inomhusmiljö, Drag
Vid mekanisk ventilation rengör ventilationskanaler och luftdon UnderhållVentilationInomhusklimat, Ventilationssystem, Smuts
Vid självdragsventilation öka luftflödenEnklare åtgärdVentilationDålig luft, Fuktskada, Fläkt

Åtgärdsstegen

För att underlätta dina renoveringsval som passar ditt hus och din ekonomi ges förslag på energiåtgärder som utgår från tre nivåer: underhåll - enklare åtgärder - större åtgärder.