RENOVERINGSÅTGÄRDER

Isolering av yttertak - vid tak upp till nock

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Ett välisolerat tak ger en varmare och torrare övervåning och minskar energianvändningen. Om du också tänker byta värmeanläggning kan du efter åtgärden genomförts välja en med lägre effekt. Har du har elvärme, tex värmepump är det i många fall möjligt att minska de fasta kostnaderna för ditt elabbonnemang genom att säkra ner din huvudsäkring.


Beskrivning

Isoleringen kan placeras antingen på insidan av yttertaket, eller på utsidan. Flera typer av isolermaterial i skivform kan användas.

Det är fördelaktigt att samordna isoleringsarbetet när yttertaket behöver renoveras. Det är också bra att isolera yttertaket innan du sätter upp paneler för solenergi eftersom det sedan är svårt att komma åt att åtgärda taket under panelernas långa livslängd.


Att tänka på

• Taket har stor betydelse för husets utseende. Utvändig tilläggsisolering kan påverka dess kulturvärde. I vissa fall behövs bygglov. Du kan läsa mer om varsam renovering under rubriken Sök åtgärder.
• I samband med tilläggsisolering är det viktigt att vara medveten om fuktproblematiken. Rådgör därför med en fuktsakkunnig innan du bestämmer hur mycket isolering som ska läggas på.
• Välj isoleringsmaterial som är anpassat till husets förutsättningar.
• Utvändig isolering av yttertak kan få konsekvenser för husets utseende och kan innebära bygglovsplikt och krav på grannsamtycke. Här rekommenderas att ta hjälp av arkitekt.
• Isolering av yttertak kan innebära att konstruktionen delvis döljs, vilket kan göra det svårt att inspektera med avseende på läckage och fuktskador.
• Efter åtgärden bör värmesystemet injusteras för att undvika övervärme och för att minska energianvändningen .
• Undersök möjligheten att installera mekanisk ventilation när huset isoleras för att få ett bra luftutbyte i huset. Läs mer under ventilation Sök åtgärder.
• Du kan läsa mer om åtgärder för ventilation och injustering av värme under rubriken Sök åtgärder.


Energi- och materialkrav

U-värde efter åtgärd: 0,13 W/m2 K (Boverkets byggregler, BBR 24, 9:92). Ju lägre U-värde desto bättre isolering och mindre energiförlust. Krav du kan ställa på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA och Svenska Byggnadsvårdsföreningen har information om hållbara material.


Krav vid utförandet

Åtgärden bör genomföras av snickare eller isoleringsinstallatör.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att isolering uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation av genomförande från anlitad fackman. Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre. Energikostnaderna har minskat.


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Isolerskivor, Solenergi, Takrenovering

Åtgärdsområde
Tak

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder