RENOVERINGSÅTGÄRDER

Byte av tätningslister i fönster

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Välisolerade fönster bidrar till minskat kallras - och strålningsdrag vilket ger bättre inomhuskomfort och minskar kostnaderna för energi.


Beskrivning

Kontrollera att fönstren har bra tätningslister och byt vid behov. Tätningslister monteras på innerbågen eller insidan av karmen enligt de instruktioner som gäller för de tätningslister som du har valt. För att listerna ska hålla längre bör de häftas fast istället för att klistras och de ska gärna vara talkade.


Att tänka på

• I hus med självdragsventilation eller mekanisk ventilation med en frånluftsfläkt är det tänkt att visst läckage genom fönstren ska fungera som tillluft för ventilationen. För att kompensera för det minskade friskluftsintaget vid tätning av fönster finns flera alternativ. Du kan t.ex. låta bli att sätta tätningslister i övre kanten av fönsterbågarna i några fönster, eller sätta in tätlister av ett porösare material så som en borstlist eller en skumgummilist. Vid självdrag lämpar sig fönsterlist av ylle, som släpper igenom erforderlig luft men är vindstoppande. Ett annat alternativ är att montera s.k. spaltventiler i fönsterbågens eller karmens övre del. Om huset har mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) är spaltventiler inte lämpligt, eftersom FTX har bäst verkningsgrad i täta byggnader. Du kan läsa mer om åtgärder för ventilation under rubriken Sök åtgärder

• En dammlist kan sättas mellan inner- och ytterbåge för att hindra smuts från att komma in mellan glasen. Då behöver du inte dela fönstren så ofta för att putsa glasen. För att undvika fuktskador ska den inte vara helt lufttät. I kopplade fönsterbågar kan en borstlist tillse att ventilationen mellan glasen är bra samtidigt som damm hålls borta.

• Det finns tätningslister i olika material med olika täthetsgrad och livslängden varierar mellan olika typer av tätningslister. Välj utifrån ditt behov och husets förutsättningar.


Energi- och materialkrav

Krav du kan ställa på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA och Svenska Byggnadsvårdsföreningen har information om hållbara material


Krav vid utförandet

Åtgärden kan genomföras av husägare eller snickare.


Uppföljning av krav

Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre. Energikostnaderna har minskat.


Teknisk livslängd

10 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Kallras, Täta fönster, Drag

Åtgärdsområde
Fönster och dörrar

Nivå
Underhåll

MP4

Bilder