RENOVERINGSÅTGÄRDER

Tätning och isolering av fönsterdörr

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Åtgärden bidrar till förbättrad ljudisolering – och minskat kallras vilket ökar inomhuskomforten och minskar energikostnaderna.


Beskrivning

Byte av tätningslister genomförs gärna i samband med kittning och målning.


Att tänka på

• Det finns tätningslister i olika material med olika täthetsgrad och livslängden varierar mellan olika typer av tätningslister. Välj utifrån ditt hus behov och förutsättningar

• I hus med självdragsventilation eller mekanisk ventilation med en frånluftsfläkt är det tänkt att visst läckage genom fönster och fönsterdörrar ska fungera som tillluft för ventilationen. För att kompensera för det minskade friskluftsintaget vid tätning av fönsterdörrar finns fler alternativ. Man kan t.ex. låta bli att sätta tätningslister i övre kanten av i dörrkarmens övre del, eller sätta in tätlister av ett porösare material såsom en borstlist eller en skumgummilist. Vid självdrag lämpar sig list av ylle, som släpper igenom erforderlig luft men är vindstoppande. Ett annat alternativ är att montera en s.k. spaltventil i karmens övre del. Om huset har mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) är spaltventiler inte lämpligt, eftersom FTX har bäst verkningsgrad i täta byggnader. Du kan läsa mer om ventilationsåtgärder under rubriken Sök åtgärder.

• En dammlist kan sättas mellan inner- och ytterbåge för att hindra smuts från att komma in mellan glasen. Då behöver du inte dela fönstren så ofta för att putsa glasen. För att undvika fuktskador ska den inte vara helt lufttät. I kopplade fönsterbågar kan en borstlist tillse att ventilationen mellan glasen är bra samtidigt som damm hålls borta.

 


Energi- och materialkrav

Krav du kan ställa på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA och Svenska Byggnadsvårdsföreningen har information om hållbara material.


Krav vid utförandet

Åtgärden kan genomföras av husägare.


Uppföljning av krav

Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre. Energikostnaderna har minskat.


Teknisk livslängd

10 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Drag , Kallras, Täta dörrar

Åtgärdsområde
Fönster och dörrar

Nivå
Underhåll

MP4

Bilder