RENOVERINGSÅTGÄRDER

Tätning och isolering av ytterdörr

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

En tät och välisolerad ytterdörr minskar kallras och drag, vilket ger en bättre inomhuskomfort och bidrar till minskade energikostnader.


Beskrivning

Kontrollera att dörren har bra tätningslister och vid behov byt. Montera tätningslister mellan dörrbladet och karm. Om dörren är 45 mm eller tunnare kan den kompletteras med en trälamellskiva på insidan. Har dörren fönster med enkelglas kan det kompletteras med/alternativt bytas mot ett isolerglas.


Att tänka på

• Det finns tätningslister i olika material med olika täthetsgrad och livslängden varierar mellan olika typer av tätningslister. Välj utifrån ditt hus behov och förutsättningar
• Om ytterdörren är hantverksmässigt utförd och du vill bevara den kan den kompletteras med en innerdörr alternativt kan ett ylledrapperi hängas innanför dörren vintertid


Energi- och materialkrav

Krav på lågemmissionglas: U-värde 1,2 W/m2 K enligt Boverkets byggregler, BBR 24, 9:92. Ju lägre U-värde desto bättre isolering och mindre energiförlust. Krav du kan ställa på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA och Svenska Byggnadsvårdsföreningen har information om hållbara material


Krav vid utförandet

Åtgärden kan genomföras av snickare eller husägare.


Uppföljning av krav

Verifikat att lågemmissionsglaset uppfyller kravet U-värde 1,2 W/m2 K enligt BBR 24, 9:92. Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre Energikostnaderna har minskat


Teknisk livslängd

15 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Kallras, Drag, Tätningslister

Åtgärdsområde
Fönster och dörrar

Nivå
Underhåll

MP4

Bilder