RENOVERINGSÅTGÄRDER

Justering av fönstrens gångjärn och beslag

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Fönster som inte hänger rakt har sämre tätning mot karmen och får därför större värmeläckage mellan båge och karm. Åtgärden minskar energianvändningen och ger bättre inomhuskomfort.


Beskrivning

Gångjärn och stängningsbeslag justeras så att bågen ligger jämnt mot falsen i karmen. Om det finns glipor mellan karm och båge monteras en tjockare list på karmen. Du kan läsa mer om tätningslister i fönster under rubriken Sök åtgärder.

 


Att tänka på


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet

Åtgärden kan genomföras av snickare eller husägare.


Uppföljning av krav

Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre Energikostnaderna har minskat


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Drag, Tätning, Täta fönster

Åtgärdsområde
Fönster och dörrar

Nivå
Underhåll

MP4

Bilder