RENOVERINGSÅTGÄRDER

Isolering mellan infästning fönster och fasad, drevning

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Väl drevade fönster minskar värmeförluster och därmed energianvändningen. Drevningen bidrar också till bättre ljuddämpning – och minskat kallras vilket ger bättre inomhuskomfort.


Beskrivning

Du kan kontrollera att isoleringen mellan infästning av fönster och fasad (drevningen) är tillräcklig genom att sätta på köksfläkten på max en kall dag, fukta handflatan och känn efter längs lister och fönster. Om det känns kallare längs foderlister är isoleringen mellan karm och vägg bristfällig. Demontera fönstrets foderlist och dreva med exempelvis lindrev eller mineralull. På ett panelklätt hus är det ganska enkelt att lyfta på fodret utifrån för att kontrollera och vid behov isolera. För ett putsat hus bör åtgärden utföras inifrån för att inte förstöra putsen. Demontera listerna runt fönstren försiktigt med en liten kofot och isolera vid behov.


Att tänka på

• Det finns olika isoleringsmaterial med olika täthetsgrad, tex mineralull och lindrev.Välj utifrån ditt hus behov och förutsättningar


Energi- och materialkrav

Krav du kan ställa på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA Det är ett fritt verktyg med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggprodukter. Svenska Byggnadsvårdsföreningen har information om hållbara material


Krav vid utförandet

Åtgärden kan genomföras av snickare eller husägare.


Uppföljning av krav

Dokumentation för genomförande av drivning. Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre Energikostnaderna har minskat


Teknisk livslängd

15 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Dreva, Kallras, Drag

Åtgärdsområde
Fönster och dörrar

Nivå
Underhåll

MP4

Bilder