RENOVERINGSÅTGÄRDER

Vid mekanisk ventilation rengör ventilationskanaler och luftdon

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Smutsiga ventilationsventiler,- kanaler– och aggregat medför risk för uppbyggnad av bakterier och mögel, vilket över tiden leder till ett ohälsosamt inomhusklimat. Det ger också ökat tryckfall i ventilationssystemet, vilket gör att luftomsättningen blir lägre eller att fläkten får jobba hårdare och använder mer energi.


Beskrivning

Rengör regelbundet ventiler, kanaler, fläktar - och ventilationsaggregat enligt anvisningar. Ta loss och rengör ventilerna. Dammsug i kanalen så långt det är möjligt. Använd en dammsugare med bra filter för utblåsningsluften. Sätt tillbaka ventilerna.


Att tänka på

• Var tredje till sjätte år bör kanalerna rengöras ordentligt.
• Använd en dammsugare med bra filter för utblåsningsluften för att minska risken att ev. hälsoskadliga partiklar från ventilationskanalerna sprids i luften.


Energi- och materialkrav

I standarden EN 15780 anges krav för tidsintervall – och hur systemet ska rengöras.


Krav vid utförandet

Renföring av ventilationskanaler bör utföras av en ventilationsinstallatör eller sotare.


Uppföljning av krav

Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre. Energikostnaderna har minskat.


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Inomhusklimat, Ventilationssystem, Smuts

Åtgärdsområde
Ventilation

Nivå
Underhåll

MP4

Bilder