RENOVERINGSÅTGÄRDER

Vid mekanisk ventilation byt filter i ventilationssystemet

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Regelbundna byten av filtren i ventilationssystemet gör att energianvändningen för ventilation hålls nere.


Beskrivning

Vid mekanisk tilluft filtreras tilluften som kommer in i huset, vilket gör att inomhusluften blir renare. Smutsiga filter har större tryckfall, vilket innebär att fläktarna får arbeta hårdare för att tillföra luft. Genom att byta filtren ser du till att energianvändningen hålls på en låg nivå.


Att tänka på

• All smuts syns inte - filtren kan se ”rena” ut men ändå behöva bytas
• Prenumerera på filter från leverantören för att få hjälp med rutinerna att byta filter regelbundet. Filtren levereras i brevlådan två ggr per år och påminner om att det är dags att byta ut dem
• Filter bör bytas två gånger per år. Rengör aggregatet samtidigt, t ex genom att dammsuga med mjuk borste.


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet

Filterbyten kan utföras av husägaren själv, ventilationsinstallatör eller sotare


Uppföljning av krav

Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre Energikostnaderna har minskat


Teknisk livslängd

Gamla filter måste bytas cirka två gånger per år för att effektivt fylla sin funktion.


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Luftkvalitet, Inomhusluft

Åtgärdsområde
Ventilation

Nivå
Underhåll

MP4

Bilder