RENOVERINGSÅTGÄRDER

Vid mekanisk ventilation isolera ventilationskanaler

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Isolering av ventilationskanaler begränsar temperaturfallet, minskar energiförlusterna och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet, vilket minskar kostnader för underhåll - och energi. Åtgärden minskar även risken för påfrysning, kondensbildning och brandspridning.


Beskrivning

Kanaler för tilluft, återluft eller frånluft som är anslutna till värmeåtervinning bör inte förlora sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsställe eller återvinningsaggregat. Isolering är speciellt viktig på kanaler som leder kall uteluft eftersom det finns risk för att fukt kondenserar på kanalerna vilket kan leda till fuktskador. Vid kondensisolering ska isoleringsprodukten ha ett diffusionstätt ytskikt.


Att tänka på


Energi- och materialkrav

Vid isolering av ventilationskanaler i kalla utrymmen (där temperaturen kan bli lägre än + 10 °C), efterfråga isolering som ger ett U-värde som är lägre än 0,2 W/m2 K. (Energikrav Bebo) Det innebär en isoleringstjocklek om 160 mm mineralull. I Boverkets Byggregler, BBR råd, anges att allt material som används vid teknisk isolering ska vara obrännbart, A2-s1-d0. Krav på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA Det är ett fritt verktyg med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggprodukter.


Krav vid utförandet

Åtgärden bör utföras av en isoleringsinstallatör. Dokumentation av genomförande


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att isoleringen uppfyller energi- och materialkrav Dokumentation från installatör av genomförande Energikostnaderna har minskat


Teknisk livslängd

40 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Kanalisolering

Åtgärdsområde
Ventilation

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder