RENOVERINGSÅTGÄRDER

Åtgärdande av otätheter i fasaden

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

En stor del energi läcker genom fasader i äldre hus. En välisolerad fasad minskar energianvändningen och bidrar till minskat drag, vilket ger bättre inomhuskomfort. Har du planer på att byta värmeanläggning kan du efter åtgärden genomförts välja en med lägre effekt till en lägre kostnad. Har du någon form av elvärme, till exempel en värmepump, kan du oftast säkra ner din huvudsäkring och minska dina fasta kostnader för elabonnemanget.


Beskrivning

Ett första steg är att göra en termografering av fasaden med värmekamera för att se var otätheterna finns. Resultat från termofotografering kan vara svåra att tolka, vid tveksamhet bör du anlita en konsult som genomför termograferingen och hjälper till att tolka bilderna. Utifrån resultatet av termograferingen kan du täta otätheter i klimatskalet och komplettera med isolering där den sjunkit ihop eller saknas. Beroende på väggkonstruktionen kan den tillföras från utsidan eller insidan. Välj där det är lättast att komma åt. Du kan läsa mer om tätning av fönster och dörrar under rubriken Sök åtgärder.


Att tänka på

• I samband med tilläggsisolering är det viktigt att vara medveten om att det i vissa fall kan leda till fuktproblem. Rådgör därför med en fuktsakkunnig innan åtgärd.
• Välj isoleringsmaterial som är anpassat till husets förutsättningar
• Efter att fasaden isolerats bör värmesystemet injusteras för att undvika övervärme och för att minska energianvändningen
• Säkerställ att huset är rätt ventilerat när åtgärden genomförts och överväg möjligheten att installera mekanisk ventilation. Du kan läsa mer om åtgärder för ventilation och injustering av värme under rubriken Sök åtgärder.


Energi- och materialkrav

Krav du kan ställa på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA och Byggnadsvårdsföreningen har information om hållbara material.


Krav vid utförandet

Åtgärden bör genomföras av snickare eller isoleringsinstallatör. Dokumentation av genomförande.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att isolering uppfyller materialkrav. Dokumentation från anlitad fackman av genomförande. Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre. Energikostnaderna har minskat.


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Läckage, Isolering, Lufttät

Åtgärdsområde
Fasad/Yttervägg

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder