RENOVERINGSÅTGÄRDER

Tilläggsisolering och dränering av grunden

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Fukt kan ge problem i källare. Den kommer i huvudsak utifrån genom golv och väggar som en följd av dålig dränering. En annan orsak kan vara att du bytt ut din bränslepanna mot en värmepump eller fjärrvärme. Pannan har gett spillvärme till källaren och när den ersätts med en värmepump eller fjärrvärme blir den kall och fuktig. Dränering och isolering gör grunden varmare och torrare, vilket ger bättre inomhuskomfort och minskar energikostnaderna


Beskrivning

Husgrundens bör isoleras utvändigt och kompletteras med ett dränerande skikt för att undvika fukt. Närmast källarväggen sätts isolering med vattenavvisande effekt och utanpå detta glasfiberduk. För hus med platta på mark görs en kantbalksisolering. Då läggs isoleringen horisontellt under markytan.


Att tänka på

• Rådgör med fuktsakkunnig fackman innan åtgärden genomförs. Ibland har isolerföretagen egna fuktsakkunniga som kan ge råd.
• Välj material med hänsyn till markförhållanden


Energi- och materialkrav

U-värde efter åtgärd: 0,15 W/m2 K enligt Boverkets byggregler, BBR 24, 9:92. Ju lägre U-värde desto bättre isolering och mindre energiförlust. Krav på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA Det är ett fritt verktyg med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggprodukter.


Krav vid utförandet

Åtgärden bör genomföras av isoleringsinstallatör Dokumentation av genomförande.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att isolering uppfyller energi- och materialkrav Dokumentation från anlitad fackman av genomförande. Den upplevda inomhusmiljön har blivit bättre Energikostnaderna har minskat


Teknisk livslängd

40 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Fukt, Källare

Åtgärdsområde
Golv och källare

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder