RENOVERINGSÅTGÄRDER

Byte av packning i vattenkran

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Kranar med otäta packningar läcker varmvatten och därmed energi. Att byta packningen i en droppande kran sparar energi och minskar vattenanvändningen.


Beskrivning

Använd tillverkarens instruktioner om hur man går tillväga för just din kranmodell.


Att tänka på

• Stäng av vattnet innan du börjar. Det gör du antingen vid inkommande vatten på huvudvattenledningen efter vattenmätaren eller, om det finns, med ventiler på varm- och kallvattenrören till kranen. (Samtidigt motioneras ventilen när den öppnas och stängs).
• Dra inte åt för hårt när du återmonterar delarna. Då kan den nya packningen skadas.
• Om kranen har vred, tänk på att du efter byte av packning inte behöver dra åt kranarna så hårt. Hårt åtdragna rattar skadar krankäglans packning.


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet

Åtgärden kan utföras av husägare, rörmokare


Uppföljning av krav

Energikostnaderna har minskat


Teknisk livslängd

5-10 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Droppande kran, Varmvatten

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Underhåll

MP4

Bilder