RENOVERINGSÅTGÄRDER

Injustering av temperatur för tappvarmvatten

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

För hög temperatur på vattnet i varmvattenberedaren ger stora energiförluster och ökar kostnaderna för energi.


Beskrivning

Kontrollera temperaturen på vattnet i varmvattenberedare. Det är inte ovanligt att den står på 80 grader. För att man inte skall skålla sig sitter en blandningsventil efter varmvattenberedaren som blandar ut det heta vattnet med kallt vatten till lämplig temperatur. Hög temperatur i varmvattenberedaren orsakar onödigt höga värmeförluster och kostnader som du kan kapa genom att reglera ner temperaturen till 60 grader. Ytterligare energiförluster kan uppkomma om blandningsventilen blir sliten eller delvis igensatt och slutar att reglera. Ersätt den med ny vid behov.


Att tänka på

För att undvika att att legionellabakterier växer till i tappvarmvattnet ska temperaturen inte vara lägre än 60 °C vid varmvattenberedaren och 50 °C i kökskranen. Legionella kan orsaka lunginflammation eller influensaliknande symptom som i allra värsta fall är dödliga.


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet

Åtgärden kan utföras av husägare, rörmokare eller en installatör.


Uppföljning av krav

Energikostnaderna har minskat


Teknisk livslängd

10 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Varmvattenberedare, Varmvattentemperatur, Reglera temperatur

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Underhåll

MP4

Bilder