RENOVERINGSÅTGÄRDER

Installation av avloppsvärmeväxlare vid dusch

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Stora mängder varmvatten spolas rakt ut i avloppet när vi duschar. Med en avloppsvärmeväxlare kan värmen återvinnas. Energianvändningen - och kostnaderna för varmvatten minskar.


Beskrivning

Följande typer av avloppsvärmeväxlare finns: Avloppsvärmeväxlaren där värmen används för att förvärma kallvattnet innan det kommer in i till husets varmvattenberedning. Då får du nytta av energin på alla ställen i huset där du använder varmvatten Avloppsvärmeväxlaren som förvärmer kallvattnet innan det kommer in i duschblandaren. Det innebär att mindre varmvatten måste tillsättas för att uppnå rätt temperatur. Duschkabiner kan ha integrerad avloppsvärmeväxlare för att förvärma kallvattnet till duschblandaren. Det ger ofta en lösning som är lika enkel att installera själv som en traditionell duschkabin. Avloppsvärmeväxlaren är gjord i koppar för att få en hög verkningsgrad, d.v.s. ta tillvara på värmen så bra som möjligt.


Att tänka på

• Om varmvattenberedaren är liten och varmvattnet inte räcker till så kan det vara bättre att montera en avloppsvärmeväxlare än att installera en extra - eller köpa en ny.


Energi- och materialkrav

Avloppsvärmeväxlaren bör omfattas av märkningen Energystar Isolernivå B (AMA VVS & Kyl 16) för kall-och varmvattenrör RISE, f.d. SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) genomför löpande tester av avloppsvärmeväxlare på uppdrag av olika tillverkare. Fråga om de offererade värmeväxlarna har genomgått provning av RISE och jämför provningsresultaten.


Krav vid utförandet

Bör installeras av VVS-installatör/rörmokare.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att avloppsvärmeväxlaren uppfyller ställda krav. Dokumentation från fackman av genomförande


Teknisk livslängd

15


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Värmeåtervinning, Varmvatten, Spillvatten

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder