RENOVERINGSÅTGÄRDER

Byte av varmvattenberedare, el

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Äldre varmvattenberedare är ofta dåligt isolerade och läcker energi. Genom att byta till en modern vattenberedare sparar du både energi och pengar


Beskrivning

Varmvattenberedaren ska vara anpassad för familjens behov. I de flesta fall räcker en beredare som rymmer 200 liter. Har du badkar bör beredaren vara större. Den ska vara välisolerad. Det är bra om varmvattenberedaren kan kopplas till olika energikällor för att fungera även om husets uppvärmningssystem skulle bytas ut längre fram i tiden. Solvärme är ett exempel på komplement som kan stå för omkring hälften av en familjs årliga varmvattenbehov. Det finns också värmepumpsberedare där vattnet värms med en värmepump och användningen av el minskar då med en faktor 2-4. Vissa varmvattenberedaren kan styras på timpriset för el. Har du ett rörligt timpris på el, kan du välja en varmvattenberedare som startar automatiskt när elpriset är lågt, till exempel på natten eller vissa timmar på dagen.


Att tänka på

• Temperaturen på vattnet i beredaren bör enligt Boverkets byggregler vara minst 60 grader för att minimera risken för skadliga legionellabakterier. Det finns varmvattenberedare som har en inbyggd reglering som kan programmeras efter familjens vanor
• Temperaturen är i vissa fall förinställda av leverantören. Det är inte ovanligt att den står på 80 grader, vilket skapar onödiga värmeförluster. Kontrollera därför temperaturen på vattnet i varmvattenberedare i samband med installation.
• Om huset värms med direktverkande el kan du fundera på att fatta ett helhetsbeslut som omfattar både uppvärmning och varmvatten. Direktverkande el är en relativt dyr uppvärmningsform och ett nytt värmesystem kan värma både huset och varmvattnet
• Emaljerade varmvattenberedare måste ha en så kallad offeranod, en stav av exempelvis magnesium, som skyddar plåten i beredaren mot rost genom att den förbrukas i stället för plåten. Har du surt vatten förbrukas den snabbare och måste kontrolleras och bytas oftare. Kontrollera anoden minst en gång per år


Energi- och materialkrav

Energiklass A

Teknisk isolering av rör: Isolernivå B (AMA VVS & Kyl 16)

Krav på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA. Det är ett fritt verktyg med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggprodukter.


Krav vid utförandet

Åtgärden bör genomföras av VVS-installatör


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att varmvattenberedaren uppfyller energi- och materialkrav.


Teknisk livslängd

15 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Värmepump

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder