RENOVERINGSÅTGÄRDER

Installation eller byte av ackumulatortank

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Ackumulatortanken bidrar till att öka verkningsgraden för värmekällor som tex vedpanna, solvärme, pelletspanna- och värmepump, vilket minskar energianvändningen.


Beskrivning

Ackumulatortankar används för att lagra värme från produktionstillfället till dess att värmen behövs. Den kan användas tillsammans med solvärme, vid ved- och pelletseldning, elpanna - och värmepump. Storleken beror på hur den ska användas. Diskutera lämplig storlek med installatör. För värmepumpar som inte är varvtalsreglerade är ackumulatortanken en förutsättning för att kunna reglera inomhustemperaturen steglöst när värmepumpen slår av och på.


Att tänka på

• Jämför ackumulatortankarna stilleståndsförluster vid 55 grader. Ju lägre förluster desto bättre håller de värmen på vattnet. För att få låga stilleståndsförluster behöver ackumulatortanken vara väl isolerad, även vid anslutningarna.
• En annan viktig egenskap är tomgångsförlusterna. Ju högre temperaturen är i tanken, desto mer värme kan du lagra, men samtidigt ökar tomgångsförlusterna. Olika fabrikat har olika temperaturer förinställda, normalt är från 55 till 85 grader. Ackumulatortankar med låga stilleståndsförluster kan ha höga tomgångsförluster, beroende på termostatinställningen som tillverkaren valt. Be din installatör om råd när det gäller vilka inställningar som är bäst i ditt fall


Energi- och materialkrav

Energiklass A+ samt information i bruksanvisningar om ackumulatortankens stilleståndsförluster Teknisk isolering av rör: Isolernivå B (AMA VVS & Kyl 16) Krav på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA Det är ett fritt verktyg med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggprodukter.


Krav vid utförandet

Åtgärden bör utföras av VVS-installatör.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att ställda krav uppfylls.


Teknisk livslängd

40 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Värmepump, Eldningspanna, Solvärme

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder