RENOVERINGSÅTGÄRDER

Teknisk isolering av befintliga varma och kalla rör

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Åtgärden leder bl a till minskad energianvändning och ökar rörens livslängd då de skyddas av isoleringen.


Beskrivning

Isolering av varma rör används för att begränsa värmeförluster och rör med mycket hög temperatur isoleras för att undvika att man bränner sig på dem. Kalla rör isoleras för att undvika kondens och rör som utsätts för temperaturer under 0 °C riskerar att frysa om de inte isoleras. Teknisk isolering minskar också spridning av ljud och förhindrar brandspridning. Det finns flera isoleringsmaterial i form av rörskålar och mattor som är enkla att montera. Isolertjockleken beräknas med utgångspunkt från rördimension, flöde - och temperaturskillnad mellan rör och omgivning. Vid kondensisolering ska isoleringsprodukten ha ett diffusionstätt ytskikt.


Att tänka på

• Om varma och kalla rör ligger nära varandra och har bristfällig isolering förloras värme från det varma röret till det kalla. Rören bör därför isoleras separat från varandra. Risken för legionella ökar dramatiskt om ovanstående inte efterföljs!


Energi- och materialkrav

Isolernivå B (AMA VVS & Kyl 16) Samlokalisering av oisolerade varma och kalla rör tillåts ej. Krav på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA Det är ett fritt verktyg med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggprodukter.


Krav vid utförandet

Åtgärden bör utföras av isoleringsinstallatör


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att isoleringen uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation från installatör av genomförande


Teknisk livslängd

40 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Rörisolering

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder