RENOVERINGSÅTGÄRDER

Byte av cirkulationspump

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Cirkulationspumpen byts ut när den är uttjänt, eller i syfte att minska energianvändningen.


Beskrivning

Cirkulationspumpar finns i vattenburna system i småhus där de leder det uppvärmda vattnet ut till radiatorer och golvvärmeslingor. De används också i värmepumpar där cirkulationspumpens energianvändning kan ha stor påverkan på värmepumpens totala effektivitet. Det finns i princip två typer av cirkulationspumpar på marknaden: 1. Standardpumpar med manuellt inställbara hastigheter 2. Tryckreglerade pumpar med automatisk varvtalsreglering Tryckreglerad pump är mest energieffektiv.


Att tänka på

• Tillverkare erbjuder olika typer av garantier och försäkringsvillkor. Var noga med att jämföra garantier och avtalsvillkor innan du bestämmer dig för ett köp.
• Se också till att cirkulationspumpen inte överdimensioneras. Med dagens energieffektiva motorer kan en cirkulationspump pumpa samma mängd vatten med endast 25% av energin som en äldre pump använder. Vid byte av pump är det alltså kapaciteten som är viktig och inte effekten.


Energi- och materialkrav

Energiklass A. Om energimärkning saknas bör cirkulationspumpen ha varvtalsreglering, max 20 W effekt samt en verkningsgrad på 20-25 % för att vara energieffektiv.


Krav vid utförandet

Installeras av behörig installatör


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att cirkulationspumpen uppfyller ställda energikrav


Teknisk livslängd

15


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Vattenburen värme, Varvtalsreglerade pumpar

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder