RENOVERINGSÅTGÄRDER

Byte till snålspolande armaturer

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Snålspolande armaturer minskar energi- och vattenanvändningen. I en familj på fyra personer går mellan 3 500 och 6 500 kilowattimmar per år åt till varmvatten. Mängden varmvatten styrs till stor del av vanor och vilka vattenarmaturer som finns i huset.


Beskrivning

I en snålspolande armatur minskas vattenflödet automatiskt. Det kan till exempel ske genom att kranen har en vattenbesparande strålsamlare som fyller ut vattenstrålen med små luftbubblor och ger en fylligare stråle med lagom vattentryck. Det finns också engreppsblandare som genom sin konstruktion sparar på just varmt vatten, till exempel genom att ha en bredare zon för kallt vatten. Blandaren ger kallt vatten när handtaget står rakt emot dig och om du vill ha varmt vatten måste du aktivt föra handtaget åt sidan.


Att tänka på

Jämför vattenanvändningen (anges ofta i antal liter per minut) för de modeller som du är intresserad av.


Energi- och materialkrav

Energiklass A ( frivilligt klassningssystem som utvecklats av branschen och Energimyndigeheten).


Krav vid utförandet

Åtgärden bör utföras av en rörmokare.


Uppföljning av krav

Verifikat från tillverkare att armaturen uppfyller Energiklass A.


Teknisk livslängd

15 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Vatten, Vattenkran, Strålsamlare

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder