RENOVERINGSÅTGÄRDER

Installation av berg-, jord- eller sjövärmepump

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Åtgärden minskar andelen köpt energi för värme och varmvatten med mellan 50 till 80 procent beroende på val av värmepump, husets effektbehov och var i landet du bor.


Beskrivning

Berg-, jord- eller sjövärmepump är olika varianter av vatten/vattenvärmepumpar som tar gratisenergi från berg, jord- och sjövatten som ger värme och varmvatten till huset. De fungerar i hus som har ett vattenburet värmesystem med golvvärme eller radiatorer. För val av värmepumpstyp utifrån geologiska förutsättningar för din tomt, bedömning av hur stor effekt du ska välja för värmepumpen och för att se till att borrhålet är rätt dimensionerat om bergvärme väljs bör du ta hjälp av en installatör. Innan du köper värmepump är det bra att undersöka om du kan minska behovet av värme. Då kan du välja en mindre värmepump med lägre effekt till en lägre kostnad. Att tilläggsisolera eller byta till energieffektiva fönster är exempel på åtgärder som minskar behovet av uppvärmning


Att tänka på

• Kontrollera med din kommun om du behöver bygglov
• Välj en värmepump med hög värmefaktor. Det är förhållandet mellan den värmeenergi som värmepumpen levererar till huset och den elenergi som värmepumpen kräver. En värmepump som matas med 1 kWh el och ger 4 kWh värme har tex värmefaktorn 4. När du jämför olika sorters värmepumpar är det bra att jämföra årsvärmefaktorn, SCOP-värdet, vilket är värmepumpens genomsnittliga värmefaktor under ett år.
• Välj i första hand en varvtalsstyrd värmepump. Det innebär att effekten anpassas successivt beroende på hur behovet av värme och varmvatten varierar. De är mer energieffektiva än vanliga värmepumpar och ger en långsiktigt bättre driftekonomi
• Värmepumpar är särskilt lämpade för hus med golvvärmesystem då de arbetar vid lägre temperatur än radiatorer. Kontrollera att husets värmedistributionssystem, rör och radiatorer, klarar en framledningstemperatur på 55 grader. Om systemet är dimensionerat för varmare vatten kan man behöva byta ut vissa radiatorer till större modeller för att få ut rätt värmemängd i huset.
• Om du byter från en ved-, pellets- eller oljepanna till en värmepump är det viktigt att se över hur ventilationen påverkas. I hus med självdragsventilation bygger ventilationen på att skorstenen används för att uppnå den termiska drivkraften. Slutar du elda med bränslen påverkas inte bara ventilationen utan även värmen. Pannan och skorstenen avger spillvärme som hjälper till att värma delar av huset, till exempel källaren eller vinden. Det kan därför krävas extra radiatorer för att kompensera när pannan inte längre är i drift. Ta hand om murstocken som kan få fuktskador när den inte längre används. Det är lämpligt att sätta ett regnskydd över skorstenen för att hindra att regnvatten sugs upp av teglet.


Energi- och materialkrav

Energiklass A samt krav på mängdmätare för gratisenergi och elmätare för värmepump med tillbehör. Då har du möjlighet att bedöma att din installation har den årsvärmefaktor (SCOP) som tillverkaren har utlovat. Systemmärkning (energi) för hela värmeinstallationen som tar hänsyn till hur systemet styrs, extern tillsatspanna och eventuell komplettering med solvärme. Krav på teknisk isolering för varma och kalla rör: Isolernivå B (AMA VVS & Kyl 16) Krav på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA Det är ett fritt verktyg med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggprodukter.


Krav vid utförandet

Åtgärden bör utföras av certifierad värmepumpsinstallatör som är certifierad för förnybar energi och elektriker som anlitas ska vara behörig.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att värmepumpen uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation från installatör av genomförande. Minskade kostnader för energi


Teknisk livslängd

15-20 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Bergvärme, Jordvärme, Markvärme

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder