RENOVERINGSÅTGÄRDER

Installation av frånluftsvärmepump

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Åtgärden minskar andelen köpt energi för värme och varmvatten. Energikostnaderna minskar.


Beskrivning

En frånluftsvärmepump, FX, tar tillvara på värmen från luften som transporteras ut via ventilationen och ger värme till varmvattenberedning och värme. Ditt hus måste ha mekanisk fläktventilation med frånluftskanal och vattenburet värmesystem för att pumpen ska kunna installeras Frånluftsvärmepumpen täcker inte hela husets energibehov för värme och varmvatten vintertid. Det måste därför finnas ytterligare någon uppvärmningsform i huset. Hur stor effekt du ska välja beror bland annat på husets effektbehov och var i landet du bor. Ta hjälp av en installatör för bedömning. Innan du köper värmepump är det bra att undersöka om du kan minska behovet av värme och varmvatten. Då kan du välja en mindre värmepump med lägre effekt till en lägre kostnad. Att tilläggsisolera eller byta till energieffektiva fönster är exempel på åtgärder som minskar behovet av uppvärmning.


Att tänka på

• Välj en värmepump med hög värmefaktor. Det är förhållandet mellan den värmeenergi som värmepumpen levererar till huset och den elenergi som värmepumpen kräver. En värmepump som matas med 1 kWh el och ger 3,5 kWh värme har tex värmefaktorn 3,5. När du jämför olika sorters värmepumpar är det bra att jämföra årsvärmefaktorn, SCOP-värdet, vilket är värmepumpens genomsnittliga värmefaktor under ett år.
• Välj en värmepump som är varvtalsreglerad. Det innebär att värmepumpen automatiskt anpassar sig till husets aktuella effektbehov. En kall vinterdag behöver huset värmas mer och då är effektbehovet högre. När behovet av värme minskar går kompressorn ner i varv, vilket ökar värmepumpens effektivitet. De är mer energieffektiva än vanliga värmepumpar och ger en långsiktigt bättre driftekonomi


Energi- och materialkrav

Energimärkning A samt krav på mängdmätare för gratisenergi och elmätare för värmepump med tillbehör. Då har du möjlighet att bedöma att din installation har den årsvärmefaktor (SCOP) som tillverkaren har utlovat. Krav på teknisk isolering för varma och kalla rör: Isolernivå B (AMA VVS & Kyl 16) Undermålig isolering försämrar aggregatets verkningsgrad avsevärt. Se kapitel ”Isolering av ventilationskanaler”. Krav på material för att undvika farliga ämnen finns registrerat i BASTA Det är ett fritt verktyg med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bandyggprodukter.


Krav vid utförandet

Åtgärden bör utföras av installatör som är certifierad för förnybar energi och elektriker som anlitas ska vara behörig.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att värmepumpen uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation från installatör av genomförande. Minskade kostnader för energi


Teknisk livslängd

15-20 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
FX, värmeåtervinning, FVP

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder