RENOVERINGSÅTGÄRDER

Installation av luft/luftvärmepump

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

En luftluftvärmepump minskar kostnaderna för köpt energi och kan även förbättra inomhusluften något då luften filtreras genom inomhusdelens filter. Dock ger inte luftluftvärmepumpen någon ny luft till huset.


Beskrivning

En luftluftvärmepump (LLVP) hämtar energi från uteluften och omvandlar till värme. Den kan inte kopplas till ett vattenburet värmesystem, utan inomhusluften värms upp genom att den cirkulerar genom värmepumpens inomhusdel som avger värme till luften. En LLVP passar allra bäst i hus med öppen planlösning eftersom den uppvärmda luften då kan cirkulerar fritt. I större hus kan du behöva flera inomhusdelar om du vill värma hela huset, till exempel en på nedervåningen och en på övervåningen. Var värmepumpen placeras har betydelse för hur mycket energi den kan spara i ditt hus.

Moderna LLVP kan ge värmetillskott till huset vid så låga utetemperaturer som -15°C, då täcker den dock bara en del av husets värmebehov. När det är riktigt kallt ute stängs värmepumpen av eftersom det då finns för lite värme att hämta i utomhusluften. Vid dessa tillfällen behövs en kompletterande värmekälla.

Hur stor effekt du ska välja på din LLVP beror bland annat på husets effektbehov och var i landet du bor. Ta hjälp av en installatör för bedömning.


Att tänka på

• Välj en värmepump med hög värmefaktor. Det är förhållandet mellan den värmeenergi som värmepumpen levererar till huset och den elenergi som värmepumpen kräver. En värmepump som matas med 1 kWh el och ger 3,5 kWh värme har tex värmefaktorn 3,5. När du jämför olika sorters värmepumpar är det bra att jämföra årsvärmefaktorn, SCOP-värdet, vilket är värmepumpens genomsnittliga värmefaktor under ett år
• Innan du skaffar en luftluftvärmepump är det viktigt att se till så att husets värmesystem är rätt injusterat.
• Vid val av luft-luftvärmepump bör du kontrollera bullernivån från både utomhusdelen och inomhusdelen eftersom den ofta är relativt hög. Bullernivån anges på pumpens energimärkning.
• Placera utomhusdelen så att varken du eller dina grannar störs av ljudet från den. Tänk också på att slutresultatet ska se snyggt ut – det kan vara värt att dra några meter extra rör.Tänk på att det uppstår kondensvatten vid värmepumpens utomhusdel som behöver avledas.
• Det är viktigt att värmepumpen och radiatorerna samverkar, och att radiatorerna slår på först när värmepumpen inte klarar av att hålla inomhustemperaturen. Elradiatorer bör ha elektroniska termostater och det är rekommenderat att styra värmesystemet via inomhusgivare. Om husets värmesystem styrs av en utomhusgivare finns det risk att det blir för varmt inomhus och att energikostnaden blir onödigt hög. Du kan läsa mer om injustering av värmesystemet under rubriken Sök åtgärder.
• Det finns även alternativ för LLVP i garageutrymmen, förråd eller uterum. Dessa fungerar framför allt som underhållsvärme på ca 10 °C.


Energi- och materialkrav

Energiklass A Krav på teknisk isolering för varma och kalla rör: Isolernivå B (AMA VVS & Kyl 16).


Krav vid utförandet

Åtgärden bör utföras av certifierad värmepumpsinstallatör som är certifierad för förnybar energi och elektriker som anlitas ska vara behörig.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att luft/luftvärmepumpen uppfyller energi- och materialkrav. Minskad energikostnad.


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Elvärme, Uteluft, Uppvärmning

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder