RENOVERINGSÅTGÄRDER

Installation av vedpanna

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Byter du från en gammal till en ny vedpanna med ackumulatortank kan du spara ca 40 procent av vedförbrukningen. Med en äldre vedpanna utan ackumulatortank behövs ungefär 30 kubikmeter ved per år för ett genomsnittligt småhus. Vid byte till en modern vedpanna som är ansluten till en ackumulatortank sjunker förbrukningen till ungefär 18 kubikmeter ved per år. Exemplet är en grov uppskattning och utgår från ett hus som behöver 20 000 kilowattimmar per år till värme och varmvatten. Vedförbrukningen är i kubikmeter stjälpt mått.


Beskrivning

Vedpannan värmer både huset och vatten till kranar och duschar. Ansluter du en ackumulatortank får du en jämnare temperatur i huset och bättre verkningsgrad. Det betyder att det går åt mindre mängd ved och det ger en ökad flexibilitet då du kan ansluta pannan till andra energikällor, exempelvis sol. För att minska kostnaderna och utsläppen är det viktigt att vedpannan är rätt dimensionerad, installerad och intrimmad för att passa ditt hus. Ta hjälp av en installatör för bedömning. Innan installationen är det bra att undersöka om du kan minska behovet av värme och varmvatten. Då kan du välja en lösning med lägre effekt till en lägre kostnad. Att tilläggsisolera eller byta till energieffektiva fönster är exempel på åtgärder som minskar behovet av uppvärmning


Att tänka på

• Om vedpannan är husets primära värmekälla, kräver det stor arbetsinsats både vad gäller att hantera ved, elda och sota och aska ur pannan
• Många kommuner kräver bygganmälan vid installation eller ändring av eldstad, och bygglov kan behövas för att få installera eller ändra skorsten. Kontakta din kommun och ta reda på vad som gäller för eldning innan du bestämmer dig
• En vedpanna är lämplig att kombinera med andra värmekällor, exempelvis solvärme. I ett kombisystem kan 20 till 30 procent av energin täckas med solens hjälp. Du kan vanligtvis helt slippa att elda för att göra varmvatten på sommaren, vilket är den tid då vedpannan har sämst verkningsgrad
• Elda på rätt sätt så att verkningsgraden blir hög och de lokala utsläppen hålls på en låg nivå. Tänd med torra stickor och börja med fin ved, så elden hinner ta sig innan du fyller vedmagasinet. Se till att glödbädden är bra innan du lägger på mer ved, vänta inte för länge, då hinner temperaturen i eldstaden sjunka och då ökar utsläppen. Lägg in veden så att det bildas mellanrum för att du ska få bra luftinblandning. Se till att det finns bra med luft till eldstaden, det minskar risken för pyreldning.


Energi- och materialkrav

Energiklass A (infört 2017) Krav på teknisk isolering för varma och kalla rör: Isolernivå B (AMA VVS & Kyl 16)


Krav vid utförandet

Vedpannan ska installeras och driftsättas av en certifierad installatör som även är certifierad för förnybar energi. För elen ska du anlita en behörig elektriker.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att luft/luftvärmepumpen uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation av genomförande


Teknisk livslängd

25-30 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Eldningspanna, Biobränsle, Brännare

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder