RENOVERINGSÅTGÄRDER

Installation av pelletspanna

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Att elda med pellets är bra för miljön om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att verkningsgraden blir hög och utsläppen blir så låga som möjligt.


Beskrivning

En pelletspanna värmer både huset och vatten till kranar och duschar. Den består av en panna och en brännare. Vanligast är att de säljs var för sig, men det finns pelletspannor med inbyggda brännare. Fördelen med brännare som är integrerade i pannan är en högre verkningsgrad. Pannan regleras steglöst efter värmebehovet, vilket ger en jämn drift. Ansluts en ackumulatortank uppnås än högre verkningsgrad, inomhustemperaturen blir jämnare och möjlighet ges att kombinera med fler energikällor som tex sol. För att minska kostnaden för energi är det viktigt att systemen är rätt dimensionerade, installerade och intrimmade för att passa ditt hus.Ta hjälp av en installatör. Innan installationen är det bra att undersöka om du kan minska behovet av värme och varmvatten. Då kan du välja en lösning med lägre effekt till en lägre kostnad. Att tilläggsisolera eller byta till energieffektiva fönster är exempel på åtgärder som minskar behovet av uppvärmning


Att tänka på

• Många kommuner kräver bygganmälan vid installation eller ändring av eldstad, och bygglov kan behövas för att få installera eller ändra skorsten. Kontakta din kommun och ta reda på vad som gäller för eldning innan du bestämmer dig
• Jämfört med en vedpanna kräver pelletspannan betydligt mindre arbetsinsats eftersom bränslet matas in i pannan automatiskt. Pannan måste askas ur någon gång i månaden när du eldar som mest och beroende på storleken på asklådan. Det är viktigt att brännkoppen hålls ren och du behöver fylla på pelletsförrådet. Det finns pelletspannor som har automatisk uraskning och då behöver du bara tömma asklådan
• Tänk på att det kan vara dyrare att få leveranser av pellets om du beställer små mängder. Ett ton pellets ger ungefär 4 900 kilowattimmar värmeenergi. och en normalstor villa förbrukar 3,5-5 ton pellets per år. Många leverantörer har fraktfri leverans om du beställer minst 3 ton åt gången och då rekommenderas ett förråd som är 6 m3 eller större
• Pelletsen matas automatiskt från förrådet till brännaren och doseras efter volym, inte vikt. Därför behöver kvalitén på pelletsen vara jämn, det vill säga volymvikten vara lika stor så du inte behöver justera om brännaren när du byter fabrikat på pellets.
• När du jämför pelletspannor så titta också på verkningsgraden vid så kallad deleffekt, det vill säga när pelletspannan inte går för fullt. Större delen av året kommer pannan att gå på deleffekt så verkningsgraden och utsläppen för deleffekt är mycket viktiga
• En pelletspanna är lämplig att kombinera med andra värmekällor som tex solvärme. I ett kombisystem kan 20 till 30 procent av energin täckas med solens hjälp. Du kan vanligtvis helt slippa att elda för att göra varmvatten på sommaren, vilket är den tid då pelletspannan har sämst verkningsgrad.


Energi- och materialkrav

Energiklass A (infört 2017) Krav på teknisk isolering för varma och kalla rör: Isolernivå B (AMA VVS & Kyl 16)


Krav vid utförandet

Pelletspannan ska installeras och driftsättas av en certifierad installatör som även är certifierad för förnybar energi. För elen ska du anlita en behörig elektriker.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att luft/luftvärmepumpen uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation från fackman av genomförande


Teknisk livslängd

25-30 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Eldningspanna, Biobränsle, Brännare

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder